HOAS saavuttanut merkittäviä säästöjä poistoilmalämpöpumpuilla

Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiö HOAS on asentanut poistoilmalämpöpumppuja (PILP) vuoden 2011 jälkeen useisiin kerrostaloihin Helsingissä, Vantaalla ja Espoossa.

HOASin ensimmäinen kohde oli Vantaalla osoitteessa Rasinkatu 20 ja kyseessä oli vuonna 1978 rakennettu vuokratalokohde, jossa on 92 huoneistoa. HOASin rakennuspäällikkö Mika Oksasen mukaan hankkeen etuna oli kohteen optimi koko ja yhdelle poistokoneelle keskitetty ilman poisto. Lämmön talteenottoratkaisun toimitti Caverion kokonaisratkaisuna, joka on HOASin kiinteistönhallinnan yhteistyökumppani. Hankkeen kokonaiskustannukset olivat noin 135000uroa, johon saatiin valtion energiatukea noin 10 %.

10_rasinkatu20

Kuva: https://www.hoas.fi/kohteet/rasinkatu-20/

Caverion Oy:n toimialapäällikkö Jorma Hentilä kommentoi poistoilmaratkaisua:”HOAS:n kanssa lähdettiin hakemaan vaihtoehtoa olemassa olevan asuinkiinteistön energiatehokkuuden parantamiselle ilman, että olisi suoritettu mitään merkittäviä rakenteellisia korjauksia, kuten ikkunoiden ja vaipan saneerausta. Rakennettu PILP-laitos varustettiinkin lukuisilla mittareilla, jolloin järjestelmän tehokkuudesta saadaan kiistatonta dataa. Lisäksi järjestelmä liitettiin Caverionin etävalvomoon, joka mahdollistaa PILP-laitoksen optimaalisen ”ajamisen” vuodeaikojen mukaan. PILP-hanke osoittautui kannattavaksi, joka kertoo siitä, että myös vanhemmasta asuinkiinteistöstä on mahdollista modernisoida energiatehokas varsin kohtuullisin kustannuksia.”

Lämmön vuosikulutus oli aiemmin 825 MWh ja PILP asennuksen jälkeen 228 MWh, joten Kaukolämmön kulutus on pudonnut kohteessa jopa yli 70 prosenttia. Sähkönkulutus kasvoi vuositasolla noin 130 MWh. Hankkeen laskennalliseksi takaisinmaksuajaksi laskettiin suunnitelmissa 6,4 vuotta. Kesäaikaan poistoilmalämpöpumppu ei kuitenkaan ole ollut käytössä, sillä kaukolämmön tariffi muuttui kesäaikaan sellaiseksi, ettei käyttö kannata taloudellisesti. Tämä huomioiden todelliseksi takaisinmaksuajaksi Rasinkadun kohteessa muodostunee noin kahdeksan vuotta. Poistoilmalämpöpumppuratkaisu toteutettiin erikseen ilman peruskorjausta. Kohteessa myös patteriverkosto tasapainotettiin.

Mika Oksanen toteaa hankkeesta: ”Varsinaisia suuria haasteita ei hankkeessa ollut. Helsingissä HOAS on toteuttanut ensimmäisen kohteen osoitteeseen Väinö Auerin katu 13.”

Lisätietoa: Rakennuspäällikkö Mika Oksanen, HOAS (Mika.Oksanen@hoas.fi)

Print Friendly, PDF & Email