Ympäristökeskuksen työntekijöiden ilmastopäästöt nollaan

Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen hiilijalanjäljeksi vuodelta 2015 laskettiin enää 1,07 tCO2 työntekijää kohden, mikä on 74 prosenttia pienempi kuin vuonna 2008. Tavoitteeksi vuonna 2008 asetettiin 65 prosentin päästövähennykset, joten ne on saavutettu kirkkaasti. Suurin päästövähennys tulee energiankulutuksesta, sillä Viikin ympäristötalo on aiempia toimitiloja energiatehokkaampi ja käytetty energia on aiempaa ilmastoystävällisempää. Hyviä tuloksia saatiin myös esimerkiksi työmatkaliikkumisessa ja etäkokousten määrässä.

Ympäristökeskuksen sähköauto ja pikalauspiste

Ympäristökeskuksen sähköauto ja pikalatauspiste (Kuva: Lotta Henriksson)

Laskennan toteuttivat Metropolia-ammattikorkeakoulun ympäristötekniikan opiskelijat vuoden 2008 laskennan toteuttaneen Natural Interestin ohjauksella. Laskenta piti sisällään toimistotyöpaikkojen merkittävimmät päästölähteet energiankulutuksen, jätteet, suurimmat hankinnat sekä työasiointi- ja työmatkaliikkumisen. Työssäkäyntimatkojen osuudesta vastannut Farhana Fayez ilahtui työmatkakyselyn korkeasta vastausprosentista.

– Saimme vastaukset yli puolelta henkilökunnasta. Keskimääräiset päästöt työmatkoista ovat 65 prosenttia pienemmät kuin edellisessä laskennassa. Hyvä tulos sinänsä, mutta kyllä parantamista vielä riittää vaikkapa oman auton käytön suhteen, kannustaa Fayez.

Etätyö ja -kokoukset keventävät päästötaakkaa

Toinen hankevastaava Antti Reunanen nostaa esiin etätyön ja -kokousten merkityksen.

– Päästöjä saadaan suhteellisen helposti pudotettua, kun kokouksia pidetään vain tarvittaessa ja käytetään hyvin valmisteltuja ja tehokkaita etäkokouksia aina kun mahdollista, toteaa Reunanen.

– Paljon on tottakai sellaistakin työtä, kuten esimerkiksi tarkastuskäynnit, joita ei voi toteuttaa etänä. Hieno juttu, että ympäristökeskuksella on näitä kulkemisia varten tarjolla sähköfillareita ja -autokin, Reunanen jatkaa.

Laskelmissa arvioitiin myös päästövähennystapojen tehokkuutta. Hyviä tapoja ovat etäkokousten lisäksi etätyöpäivät sekä energianlähteenä aurinkopaneelit ja tuulivoiman hankinta. Lisäksi erityisesti pelletteihin perustuva kaukolämmitys todettiin tehokkaaksi keinoksi vähentää ilmastokuormitusta.

Ympäristökeskus kompensoi eli hyvittää jäljelle jääneet päästöt. Ympäristökeskuksen päästöjen kokonaismäärä oli noin 174 hiilidioksiditonnia. Ympäristökeskus pyytääkin Helsingin asukkailta ja yrityksiltä ideoita kompensoinnin käytännön toteuttamiseksi. Ehdotuksia voi jättää osoitteessa https://bit.ly/28GoGku 15.8.2016 mennessä. Kaikkien ehdotuksia jättäneiden kesken arvotaan sadan euron arvoinen lahjakortti polkupyöräliikkeeseen.

Ympäristökeskuksessa ollaan tyytyväisiä kehitykseen.

– Olemme sitoutuneet yhteisesti linjattuihin tavoitteisiin, esimerkiksi työajot ajetaan ensisijaisesti pyörällä ja sähkö- ja biokaasuautolla, sähköä ja paperia säästetään ja ympäristötyön tukena ovat viraston aktiiviset ekotukihenkilöt. Vaikka tiedämme, että energia tuotetaan puhtaasti, se ei silti vähennä meidän halukkuutta vähentää edelleen energiankulutusta, toteaa ympäristötarkastaja ja ekotukihenkilö Jari Viinanen.

– Tulokset näyttävät suuntaa Helsingin ilmastotavoitteille laajemminkin. Helsingin tavoitteena on olla hiilineutraali viimeistään vuonna 2050 ja vähentää päästöjä 30 prosenttia vuonna 2020 vuoteen 1990 verrattuna, kertoo ympäristösuunnittelija Petteri Huuska.

Lisätietoja ympäristökeskuksen ilmastotyöstä:

ympäristösuunnittelija Petteri Huuska, puh. 09 310 28905, petteri.huuska@hel.fi

ympäristötaloussuunnittelija Johanna af Hällström, puh. 09 310 32044, johanna.afhallstrom@hel.fi

Lisätietoja laskennan toteutuksesta:

ympäristötekniikan opiskelija Antti Reunanen, puh. 045 3439 494, antti@naturalinterest.fi

Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen hiilijalanjälki 2015 -raportti löytyy täältä.

 

Print Friendly, PDF & Email