Turvalliset rakentamiskorkeudet Helsingin rannoilla 2020, 2050 ja 2100

Helsingissä on käynnissä ja käynnistymässä useita ranta-alueille sijoittuvia laajoja rakentamisprojekteja. Tonttien riittävä korkeusasema merenpintaan nähden on kysymys, joka tulee ratkaista siten, ettei myöskään tarpeettoman suuren varmuusvaran kautta lisättäisi liikaa kustannuksia. Sekä ali- että yliarviot voivat aiheuttaa yllättävän suuria lisäkustannuksia. Ilmatieteen laitos teki Helsingin kaupungin kiinteistöviraston geoteknisen osaston tilauksesta tutkimuksen aallokosta Helsingin rannikkovesillä. Raportti esittelee vuosina 2012 – 2014 tehtyjä aalto-, tuuli- ja vedenkorkeusmittauksia. Aaltomittauksia poijuilla tehtiin 18 pisteessä.

www.hel.fi/static/kv/turvalliset-rakentamiskorkeudet.pdf

Lisätietoja: projektipäällikkö Ilkka Vähäaho, kiinteistövirasto

meripäivä_seppo_laakso

Kuva: Helsingin kaupungin aineistopankki/ Seppo Laakso

 

Print Friendly, PDF & Email