Menestyksekäs koulujen 50/50 energiansäästöhanke saa jatkoa 2016 uusissa kouluissa

Kuusi uutta koulua aloittaa parin edellisen vuoden aikana suuria säästöjä aikaansaaneessa 50/50 energiansäästöhankkeessa. Helsinki on hankkeessa osana Euroopan laajuista verkostoa. Hankkeen perusperiaatteeseen kuuluu, että koulut saavat itse puolet energiankulutuksen vähentymisestä syntyneestä rahallisesta säästöstä ja puolet jää kaupungin hyödyksi. Koulut saavat käyttää säästyneet rahat haluamallaan tavalla. Aiemmassa hankkeessa saavutettiin merkittäviä, jopa 10 prosentin energiansäästöjä. Rahallisesti tämä tarkoitti keskimäärin koulua kohden noin 3300 euron säästöä.

Hankkeen aikana opettajat ja oppilaat ovat mitanneet ja havainnoineet erilaisia energiankulutukseen liittyviä asioita sekä keskustelleet kouluisäntien ja teknisen kiinteistönhoitohenkilöstön kanssa säästökeinoista. Koulun omien toimien lisäksi myös kiinteistön huoltohenkilöt ovat tehneet toimenpiteitä, kuten puhdistaneet ilmanvaihtokanavia ja säätäneet lämmitysverkoston lämpötiloja.  Mukana hankkeessa ovat olleet koulujen ja opetusviraston ohella kiinteistövirasto, rakennusvirasto, Palmia sekä ympäristökeskus. Koulujen ja kaupungin virastojen tiivis yhteistyö jatkuu hankkeessa.

Uudessa hankkeessa on mukana kuusi koulua, Toivolan koulu, Taivallahden peruskoulu, Ressun peruskoulu, Puotilan ala-aste, Itäkeskuksen peruskoulu sekä Laajasalon peruskoulu.

Rahojen palautus saatiin ratkaistua

Eräs edellisen hankkeen aikana ratkaistuista asioista oli energiansäästö mittaus ja säästyneiden rahojen palautus kouluille, jota etukäteen pidettiin haasteena budjetointikäytäntöjen vuoksi. Käytännössä koulut ovat yleensä vuokralla.

”Käytännössä kaikki koulurakennukset ovat tilakeskuksen omistamia, ja olemme niissä kaupungin sisäisenä vuokralaisena. Suurimmassa osassa kouluja on kuitenkin oma sähkönkulutusmittari, ja opetusvirasto maksaa kulutetun sähkön itse. Niissä opetusviraston talouspalvelut maksoi sähkön osalta syntyneet säästöt koululle. Kaukolämmön osalta kaupungin tilakeskus laski säästöt ja hyvitti puolet lämmön ja veden säästöistä takaisin kouluille. Seuraavaa vuotta ajatellen budjettiin jätettiin tilaa syntyvälle rahalliselle säästölle, jotta budjetointiongelmaa ei syntynyt. Joissain kouluissa (monitoimitilat) kaikki laskut kulkevat tilakeskuksen kautta, jolloin tilakeskus laski ja hyvitti sähkön, veden ja lämmön säästöt”, opetusviraston edustaja Seppo Manner toteaa.

Lisätietoa hankkeesta: Seppo Manner, Opetusvirasto (Seppo.A.Manner(at)hel.fi)

Print Friendly, PDF & Email