Tuulivoiman kannatus Helsingissä korkealla

Tuulivoimaloita

Kaksi kolmesta helsinkiläisestä haluaa tuulivoimaa pääkaupunkiin.

Helsingin tuoreen tuulivoimakyselyn tulokset olivat keskimäärin hyvin tuulivoimamyönteisiä, mutta myös vastustajien äänenpainot olivat voimakkaita. Väitteen ”Helsingissä tulisi tuottaa omaa paikallista tuulivoimaa” kanssa oli täysin samaa mieltä 65 prosenttia vastaajista. Vielä hieman suuremman kannatuksen sai väittämä ” Helsingin tulisi näyttää esimerkkiä hiilidioksidipäästöjen vähentämisessä”, jota kannatti 72 prosenttia vastaajasta.

Tuulivoimaan kriittisesti suhtautuvat perustelivat asiaa erityisesti maisemassa tapahtuvalla muutoksella sekä tuulivoiman kalleudella verrattuna vaihtoehtoisiin tapoihin tuottaa energiaa.

Helsinki selvitti tuulivoiman hyväksyttävyyttä

Helsinki tilasi selvityksen tuulivoiman sosiaalisesta hyväksyttävyydestä konsulttityönä WSP Finlandilta osana kaupungin tuulivoimaselvityksiä. Kyselyssä oli suuressa roolissa avoin internetkysely, joka pyrki selvittämään erityisesti alueellista hyväksyttävyyttä.

Tuulivoiman taloudellisesta toteutettavuudesta on tekeillä oma selvityksensä, jonka toteuttaa Pöyry Oy. Alustavien tulosten perusteella Helsingin tuuliolosuhteet ovat periaatteessa edulliset tuulivoiman tuotannolle. Maatuulivoima olisi kannattavaa, mutta nykyisellä rakennustekniikalla veteen rakentaminen ei ole taloudellisesti kannattavaa. Saarisijaintien kannattavuuden laskenta on vielä kesken.

Tuulivoima irti yleiskaavasta

Käynnissä olevan yleiskaavatyön yhteydessä on ilmennyt tarve myös voimassaolevan yleiskaavan tuulivoimarajauksen tarkistamiseen. Tuulivoimatarkastelu on päätetty irrottaa varsinaisesta yleiskaavatyöstä omaksi tuulivoiman sijoittamisperiaatteita Helsingissä esittäväksi työkseen.

Tavoitteena on vuoden 2015 aikana laatia yleispiirteiset tuulivoiman sijoittamisperiaatteet, jotka ottavat kantaa tuulivoimaloiden kokoluokkaan sekä sijaintiin kaupungin alueella.

Tehtävien uusien selvitysten ja nykyiseen yleiskaavaan tehtyjen lukuisten selvitysten perusteella tehdään tuulivoiman sijoittumista koskevat rajaukset, jotka tulevat ohjaamaan kaupunkiin jatkossa mahdollisesti kohdistuvia tuulivoimahankkeita, niiden sijoittumista ja kokoluokkaa. Olennaista on huomata, että tuulivoiman sijoittumista ohjaa voimakkaasti myös Uudenmaan maakuntakaava, joka esittää Helsingin alueelle suurimmillaan 8-10 voimalan tuulivoimakokonaisuuksia.

Lisätietoa: Alpo Tani, yleiskaavasuunnittelija, KSV, etunimi.sukunimi@hel.fi
Kuva: Mikael Gylling

Print Friendly, PDF & Email