Helsinki ja Espoo kokeilevat sähköbusseja

Linja-auto

Helsingin seudun liikenne hankkii 12 sähköbussia testiin.

HSL ja VTT toteuttavat sähköbussien laajamittaisen pilotoinnin pääkaupunkiseudulla yhdessä muiden toimijoiden kanssa. Ensimmäiset kotimaiselta Linkker Oy:ltä hankittavat bussit liikennöivät loppukesästä Espoossa, jossa sähköbusseja on kokeiltu yli kahden vuoden ajan linjalla 11. Jo ensi vuonna sähköbussit kyyditsevät matkustajia myös Helsingissä.

Helsingin seudun liikenne (HSL) hankkii Linkkeriltä 12 sähköbussia poikkeuksellisesti itse, sillä yksittäiskappaleina tehtyjen sähköbussien teknologiariskien sälyttäminen liikennöitsijöille olisi kohtuutonta. Tämä järjestely mahdollistaa sen, että HSL voi omistamissaan sähköbusseissa testata ja kehittää uusia matkustajapalveluita ja tehdä niihin esimerkiksi erilaisia koeasennuksia.

Valmistuvat sähköbussit ovat kokonaan alumiinirunkoisia. Ne ovat keveytensä ansiosta myös hyvin energiatehokkaita. Bussit ladataan pikalatauksella päätepysäkillä. Muita etuja ovat muun muassa päästöttömyys ja hiljaisuus.

Tavoitteena lähes päästötön bussiliikenne

Sähköbussien hankinta on osa laajempaa, HSL:n nelivuotista Päästöttömän Elämyksellisen Linja-autoliikenteen Innovointiympäristöä eli ePELI-kehityshanketta, jonka avulla luodaan infrastruktuuri ja toimijaverkko uusien teknologioiden käyttöönotolle. Hankkeen tavoitteita ovat muun muassa sähköbussijärjestelmän pilotointi, sähköbussispesifikaatioiden tarkentaminen ja bussioperaattoreiden totuttaminen sähköbusseihin.

ePELI toimii myös innovaatioiden kehitysalustana, johon toivotaan mukaan muitakin kaupunkeja ja kaupallisia toimijoita.

HSL:n pyrkimyksenä on saavuttaa yli 90 prosentin vähennys bussiliikenteen hiilidioksidipäästöissä ja haitallisissa lähipäästöissä vuoteen 2025 mennessä. Tavoitteeseen pääseminen edellyttää sähköbussien käyttöä, uutta vähäpäästöistä dieselkalustoa ja biopolttoaineita.

Teksti: Helena Suomela, HSL
Kuva: Lotta Henriksson

Print Friendly, PDF & Email