Ilmastokoulutusta tarjolla Saksassa

Climate KIC

Climate KIC hakee eurooppalaisia ratkaisuja ilmastonmuutokseen.

Helsinki on mukana EU:n Climate-KIC-ohjelmassa, joka tukee vähähiilisyyteen liittyvää innovointia ja ilmastonmuutoksen vaikutuksiin sopeutumista. Hankevuoden aikana Uudenmaan toimijat pääsevät osallistumaan Climate-KIC -ohjelman innovaatio-, yrittäjyys- ja koulutustoimintaan. Tavoitteena on luoda vahva yhteistyö ohjelman ja eurooppalaisten maakuntien välille.

Uudenmaan kumppanina ohjelmassa on Hessenin alue Saksassa. Alue on ollut mukana Climate-KIC toiminnassa vuodesta 2010. Uudenmaan liitto koordinoi hanketta Uudenmaan alueella. Helsingin kaupungin lisäksi mukana ovat myös Aalto-yliopisto, Metropolia Ammattikorkeakoulu, Green Net Finland ja Suomen Ympäristökeskus.

Hanke toteutetaan useina erillisinä osioina, joihin uusmaalaiset toimijat voivat hakea mukaan. Osiot 2 ja 3 ovat parhaillaan käynnissä, osiot 1, 4 ja 5 toteutetaan syksyn 2014 aikana.

Osio 1 – opintomatka

Exchange visits -osiossa edistetään innovaatiotoimintaa järjestämällä 25 uusmaalaiselle ja 25 hesseniläiselle ilmastoasioiden ammattilaiselle kolmipäiväinen opintomatka, jossa tutustutaan ilmastomuutoksen hillintään ja sopeutumistoimiin maakunnissa, ja kartoitetaan yhteistoiminnan mahdollisuuksia. Opintomatka Hesseniin järjestetään viikolla 38.

Osio 2 – tukiohjelma startup-yrityksille

Osiossa Incubation Programme for Start-ups tarjotaan valmennusta ja verkostoitumismahdollisuuksia uusmaalaisille startup-yrityksille, jotka innovoivat ilmastonmuutosta ehkäisevää tai siihen sopeutuvaa liiketoimintaa. Valmennus toteutetaan etävalmennuksena sekä osallistumalla Hessenissä pidettäviin valmennusjaksoihin, joista ensimmäinen järjestetään elokuussa 2014. Osallistujilla on lisäksi mahdollisuus osallistua kansainvälisiin mestariluokkiin ja muihin tapahtumiin. Ohjelma on jo käynnistynyt, mutta kiinnostuneet voivat vielä ottaa yhteyttä mira.jarkko@hel.fi.

Osio 3 – Pioneers into Practice työjaksot asiantuntijoille

Pioneers into Practice -osiossa järjestetään kaksi innovaatiokumppanuuksiin tähtäävää, kuukauden mittaista työharjoittelujaksoa niille uusmaalaisille, jotka työskentelevät ilmastomuutoksen hillitsemisen ja sopeutumisen parissa. Ensimmäiseen työharjoittelujaksoon toukokuussa Saksan Hessenissä osallistui Uudeltamaalta viisi eri alojen edustajaa. Syksyllä tarjotaan mahdollisuutta vielä 7:lle asiantuntijalle (kunta, yritys, järjestö) osallistua uudelle neljän viikon harjoitusjaksolle. Ensimmäinen workshop jo syyskuussa Uudenmaanliitossa! Kiinnostuneet voivat ottaa pikaisesti yhteyttä mira.jarkko@hel.fi

Osio 4 Innovator Catalyst (Enabler Journey): Kurssit järjestetään Birminghamissa 15.-22.10. aiheena “Decarbonising buildings” (rakennetun ympäristön asiantuntijoille, esim. suunnittelu, rakennus, konsultointi, asukasyhdistykset, kiinteistönhoitajat) ja Valenciassa ”Green skills for boosting transitions on water management” (vesialan asiantuntijoille, esim. vedenkäsittely, vesitehokkuus). Uudeltamaalta  kursseille voi osallistua yht. 10 osallistujaa. Haku avoinna 15.9. asti.

Osiot 4 ja 5 –koulutusta ammattilaisille

Osiossa 4 eli Innovator Catalyst capitalising on knowledge uusmaalaiset ammattilaiset voivat osallistua kahden viikon mittaiseen koulutusjaksoon Climate KIC -maakunnissa. Osio 5 eli Executive short-course education puolestaan tarjoaa mahdollisuuden lyhyempään, kahden päivän mittaiseen koulutusjaksoon Climate-KIC maakunnissa. Koulutukset järjestetään syksyn 2014 aikana, lisätietoa tulossa myöhemmin.

Teksti ja lisätiedot:

Ympäristötarkastaja
Mira Jarkko
etunimi.sukunimi@hel.fi

 

Print Friendly, PDF & Email