MALTTI on uusi työkalu hiilijalanjäljen kokonaisarviointiin

Uudella työkalulla kaupunkisuunnittelijat voivat verrata eri ratkaisuvaihtoehtojen hiilijalanjälkeä. Esimerkiksi rakentamisessa kierrätysmateriaalien käytöllä voidaan vähentää uudisrakentamisen hiilijalanjälkeä. Vanhempien kerrostalojen energiaremontointi on myös tehokas päästöjen vähentäjä lyhyellä aikavälillä.

Rakentamisen aikaisten kasvihuonekaasupäästöjen lisäksi työkalusta näkee myös eri asuinmuotojen ja erilaisten asuinalueiden keskivertoihmisten aiheuttamat päästöt. MALTTI ei keskity vain paikallisiin päästöihin, vaan ottaa huomioon alueen kokonaishiilijalanjäljen, riippumatta siitä missä päin maailmaa esimerkiksi kulutushyödykkeiden valmistuksesta aiheutuvat päästöt syntyvät.

Työkalua voidaan hyödyntää useissa eri kaupunkikehityksen vaiheissa ja eri toimijoiden apuvälineenä. Työkalua pilotoidaan ja hyödynnetään Helsingin uusissa aluekehityshankkeissa

MALTTI-työkalu on kehitetty Culminatum Innovation Oy Ltd:n LOCO- hankkeessa tiiviissä yhteistyössä Helsingin ja Vantaan kaupunkien, Helsingin seudun ympäristöpalvelun HSY:n kanssa. Menetelmä kehitettiin Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulun maanmittaustieteiden laitoksella. LOCO-hanke on Etelä-Suomen Euroopan aluekehitysrahasto-ohjelman (EAKR) rahoittaman ”Kestävä asuminen ja ympäristö – K-EASY” –projektin osahanke.

Lue lisää:
Tietoa MALTTI-työkalusta

Ympäristösuunnittelija
Mira Jarkko
etunimi.sukunimi@hel.fi

Print Friendly, PDF & Email