Purkava rakentaminen ratkaisuna tiiviimpään kaupunkirakenteeseen?

Purkavan rakentamisen vaihtoehdot_KSV

Korvaavia vaihtoetoja puretulle rakenteelle, Kaupunkisuunnitteluvirasto:Uudistava täydentäminen – purkava saneeraus -selvitys

Kaupunkien syntyyn ja kehitykseen on aina liittynyt vanhan rakenteen korvaamista uudella, tehokkaalla ja nykyaikaisella rakentamisella. Mellunmäessä on harkinnassa astetta radikaalimpi toteutus putkiremontille: vanhat talot on aikomus purkaa ja rakentaa uudelle tilalle. Arvioiden mukaan korttelin asukasmäärä kasvaisi noin viisinkertaiseksi ja uudisrakentamisen pitäisi tulla osakkaille halvemmaksi kuin putkiremontti. Osaltaan tämä tukisi tiiviin ja energiatehokkaan kaupunkirakenteen kehittämistä.

Tontti on väljästi rakennettu, joten tontille mahtuisi lisätalo, minne asukkaat voivat muuttaa rakentamisen ja purkamisen ajaksi. Tarkoituksena on edetä talo kerrallaan koko korttelin läpi.  Lopulliset päätökset purkuun ryhtymisestä tekee taloyhtiö. Lisäksi tarvitaan asemakaavan muutos sekä muut luvat kaupungilta. Kunnallistekniikan rakentaminen on täydennysrakentamisessa halvempaa kuin silloin, kun alueita rakennetaan tyhjästä. Kaupungin tavoitteena on, että uusista asunnoista miltei kolmannes tehtäisiin täydennysrakentamisena.

Helsingissä on aiemmin purettu yksittäisiä kaupungin vuokrataloja uusien tieltä, mutta kokonaisten korttelien uusiminen on uutta. Kaupunkisuunnitteluvirasto on myös tehnyt purkavasta saneerauksesta selvityksen. Tiettyjen ehtojen täyttyessä purkava saneeraus voi olla perusteltu kaupungin kehittämisen, alueiden ja kiinteistöjen uudistamisen keino. Kuitenkin kukin kiinteistö ja kortteli tulee kuitenkin huomioida tapauskohtaisesti.

Lisätietoa:

Uudistava täydentäminen – purkava saneeraus -selvitys

Alpo Tani, Yleiskaavasuunnittelija, Kaupunkisuunnitteluvirasto, alpo.tani@hel.fi

Print Friendly, PDF & Email