Viherkerroin tueksi kaupunkisuunnitteluun

Viherkerroin_ILKKA

Vihreän infrastruktuurin hyödyntäminen on tärkeä toimenpide ilmastonmuutokseen sopeutumisessa, mikä korostuu erityisesti kaupunkien tiivistyessä.  Kasvillisuuden peittämät pinnat vähentävät tulvariskiä, toimivat hiilinieluna, lieventävät rakennetun ympäristön lämpösaarekeilmiötä (”urban heat island”) ja parantavat kaupunkitilan esteettisyyttä, viihtyisyyttä ja terveysvaikutuksia.

ILKKA – hankkeessa (Ilmastonkestävä kaupunki – työkaluja suunnitteluun) on kehitetty Etelä-Suomen olosuhteisiin soveltuva viherkerroinmenetelmä, jonka avulla voidaan arvioida ja kehittää tiiviistä, vihreää kaupunkirakennetta. Viherkerroinmenetelmässä alueelle määritellään tavoiteviherpinta-ala, joka voidaan joustavasti toteuttaa käyttämällä vapaavalintaisia ja pisteytettyjä viherelementtejä. Viherkertoimen laskentamenetelmää on testattu Kuninkaantammen korttelissa, missä laadittiin kolme erilaista mallipihaluonnosta (peruspiha- keskitasoa ekologisempi- ekopiha).

Ekologisimmissa malliluonnoksissa on muun muassa kaupunkiviljelylle annettu enemmän tilaa ja pinnoitteissa on läpäiseviä pintoja suhteessa enemmän kuin peruspihassa. Lisäksi luonnonmukaisilla hulevesiratkaisuilla kuten erilaisilla imeytyspainanteilla, sadepuutarhoilla ja kosteikoilla voi parantaa tontin viherkerrointa.

Viherkerroinmenetelmä on paikallisominaisuudet huomioiva käytännöllinen työkalu, jota voidaan hyödyntää Helsingin kaavoitus- ja suunnitteluprosesseissa. Eri viherkerroinmenetelmiä on käytössä mm. Berliinissä, Seattlessa ja Malmössa sekä tulevana kesänä 2014 Jyväskylän asuntomessualueella.

Lisätietoa:

Viherkerroinmenetelmän kehittäminen Helsingin kaupungille -loppuraportti

Viherkerroin –laskentatyökalu

Elina Järvelä, Projektikoordinaattori, Ympäristökeskus, elina.k.jarvela@hel.fi

Print Friendly, PDF & Email