Uudenlaista, ekotehokasta asumista Kuninkaantammeen

Taidemaalarinkatu-2

Havainnekuva Kuninkaantammen katukuvasta: Taidemaalarinkatu Arkkitehtitoimisto Brunow & Maunula

Kuninkaantammeen Pohjois-Helsinkiin rakennetaan 5 000 asukkaan värikäs kaupunginosa, missä ekologisuus sekä yhteisöllisyyden lisääminen on huomioitu jo kaavoitusvaiheessa. Kuninkaantammen keskustaan nousee aukioiden, pikkupuistojen ja kujien muodostamaa kävelykaupunkia ja alueelle tulee tehokas joukkoliikenne. Asuntojen rakentaminen alkaa vuonna 2015.

Kuninkaantammessa ekologinen kestävyys ja hiilipäästöjen rajoittaminen ohjaavat kaikkea rakentamista.   Alueen rakennukset ovat matalaenergiakohteita ja niissä on hyödynnettävä uusiutuvaa energiaa. Uusiutuvan energian laitteet tulee integroida osaksi arkkitehtuuria. Osa korttelialueista on myös varattu puukerrostalojen ja puisten kaupunkipientalojen rakentamiselle.


Puistoihin osoitetaan paikkoja kaupunkiviljelylle ja kasteluun käytetään raakavettä.  Sade- ja sulamisvesien ekologinen käsittely tulee näkymään kaupunkikuvassa; korttelipihoille tulee sadepuutarhoja ja kaduille altaita, kivipuroja ja suuria puita. Kaikkiin yksikerroksisiin rakennuksiin ja katoksiin tulee rakentaa viherkatto. Kuninkaantammessa on myös testattu Helsingin kaupungille kehitettyä viherkerroinmenelmää.

Massatasapaino on osoittautunut merkittäväksi keinoksi hillitä rakentamisesta aiheutuvia päästöjä.  Alueelliseen massatasapainoon pyritään mm. käyttämällä paikalla louhittua kiveä esirakentamisessa, kivimuureissa, katupohjissa, hulevesi- ja piharakenteissa.  Esimerkiksi alueelle rakennettavan joukkoliikennetunnelin (Jokeri 2) kivilouhe murskataan paikalla ja käytetään pehmeikköjen esirakentamiseen, katupohjiin ja puistorakentamiseen. Erilaisilla toimenpiteillä säästytään yli kymmenentuhannen kuorma-autolastin kuljetusmatkoilta.

Lisätietoa:

Kuninkaantammi – Kestävästi keskuspuiston kainalossa

Suvi Tyynilä, Projektipäällikkö, Kaupunkisuunnitteluvirasto: suvi.tyynilä@hel.fi

Print Friendly, PDF & Email