Kaupunkilaisille ohjeistusta tulvien varalle

Tulvaohje_Hki

Helsingin kaupungin tulvaohje on saatavilla myös ruotsiksi ja englanniksi.

Helsingin kaupungin tulvaryhmä on laatinut ohjeen tulvavaara-alueilla asuville asukkaille ja kiinteistöjen omistajille. Tulvaohjeessa on kuvattu erilaisia varautumistoimenpiteitä, mitä asukkaat ja kiinteistöjen omistajat voivat itse tehdä mahdollisen tulvan aiheuttamien haittojen vähentämiseksi. Toimenpiteet on jaettu ennakkovarautumiseen, välittömään varautumiseen, toimintaan tulvatilanteessa sekä tulvan jälkitilanteeseen.

Ympäristöhallinnon tammikuussa 2014 avatusta tulvakarttapalvelusta puolestaan voi tarkistaa, mitkä alueet ovat tulvavaarassa ja mikä on mahdollisen tulvariskin suuruusluokka.


Ohje koskee erityisesti meriveden noususta johtuvaa tulvaa merenranta-alueilla, mutta sitä voivat hyödyntää myös Vantaanjoen ja Keravanjoen varrella asuvat asukkaat. Lisäksi ohje huomioi rankkasateista ja lumen sulamisesta johtuvat hulevedet.

Ympäristöhallinnon tammikuussa 2014 avatusta tulvakarttapalvelusta puolestaan voi tarkistaa, mitkä alueet ovat tulvavaarassa ja mikä on mahdollisen tulvariskin suuruusluokka. Kartat ovat yleispiirteisiä, ja siten soveltuvat parhaiten aluekohtaiseen tarkasteluun. Helsingin kaupungin tulvaohje on saatavilla myös ruotsiksi ja englanniksi.

Lisätietoa:

Ina Liljeström, Projekti-insinööri, Kaupunginkanslia, ina.liljestrom@hel.fi
Paula Nurmi, Ympäristötarkastaja, Ympäristökeskus, paula.nurmi@hel.fi

Print Friendly, PDF & Email