Helsinki vähentää päästöjään yhteistyössä kuuden suurimman kaupungin kanssa

6 kaupungit_kuvitus

Päästöjen kasvu on suurissa kaupungeissa taittunut ja jopa kääntynyt laskuun viime vuosina. Kuuden suurimman kaupungin kaupunginjohtajien muodostama ilmastoverkosto luottaa siihen, että EU:n tavoite 20 prosentin päästövähennyksistä vuoteen 2020 mennessä saavutetaan suurissa kaupungeissa.

Helsingin tavoitteena on vähentää 30% päästöjä vuoteen 2020 mennessä ja olla hiilineutraali vuonna 2050. Helsingin päästöt ovat vähentyneet 18% verrattuna vertailuvuoteen 1990. Helsinki on jo lähitulevaisuudessa saavuttamassa pääkaupunkiseudun ilmastostrategian tavoitteen vuodelle 2030 eli asukaskohtaiset päästöt olivat viime vuonna -34% alemmat kun tavoite on -39%.

​ ”Suomen suurimmat kaupungit ovat jo koko 2000-luvun ajan toteuttaneet kunnianhimoista ja tuloksellista ilmastopitiikkaa. Sen tuloksena kaupunkiseutujen kasvihuonepäästöt on saatu laskemaan ja on saatu aikaan ilmastokäänne, jossa talouskasvu ei väistämättä johda päästöjen kasvuun. Tämä edesauttaa Suomen mahdollisuuksia saavuttaa kansalliset ilmastotavoitteet. Samalla kaupungit tarjoavat merkittävän kehitysalustan puhtaan teknologian innovaatioille ja kestävän urbaanin elämäntavan edistämiselle”, todetaan kaupunginjohtajien hyväksymässä kannanotossa.
Kokouksessa esiteltiin kasvihuonekaasupäästöjen kehitystä kuudessa suurimmassa kaupungissa, Helsingissä, Espoossa, Tampereella, Vantaalla, Turussa ja Oulussa.Asukaskohtaiset päästöt ovat selvässä laskussa kaikissa kaupungeissa. Helsingissä, Tampereella, Turussa ja Oulussa myös kokonaispäästöt ovat kääntyneet laskuun.  ”Kaikissa suurissa kaupungeissa lisätään uusiutuvan energian osuutta, vähennetään fossiilisen energian käyttöä ja parannetaan energiatehokkuutta. Valtion tulee entistä määrätietoisemmin tukea vähäpäästöisten energia- ja liikennejärjestelmien toteuttamista kaupunkiseuduilla alueellista innovaatiotoimintaa, taloutta ja työllisyyttä vahvistavalla tavalla. Sähkön ja lämmön yhteistuotannon kilpailukyvystä tulee huolehtia muun muassa verotuksen ja uusiutuvan energian investointituen avulla siten, että kaukolämmön kasvihuonepäästöt alenevat”, linjaavat kaupunginjohtajat kannanotossaan.Kuuden suurimman kaupungin kaupunginjohtajien muodostama ilmastoverkosto kokoontui Helsingissä tammikuun lopulla arvioiden kaupunkien ilmastopolitiikan tuloksia. Kaupunginjohtajat Jussi Pajunen Helsingistä, Jukka Mäkelä Espoosta, Kari Nenonen Vantaalta, Aleksi Randell Turusta, Matti Pennanen Oulusta ja pormestari Anna-Kaisa Ikonen Tampereelta haastoivat muut kaupungit mukaan ilmastotyöhön ja allekirjoittamaan EU:n kaupunginjohtajien yleiskokouksen tavoitteen vähentää kasvihuonekaasujen päästöjä yli 20 prosenttia vuoteen 2020 mennessä.LIITE: Kaupunginjohtajien ilmastoverkoston kannanotto 31.1.2014, hyväksytty.docxHelsinki

Helsingin tavoitteena on vähentää 30% päästöjä vuoteen 2020 mennessä ja olla hiilineutraali vuonna 2050. Helsingin päästöt ovat vähentyneet 18% verrattuna vertailuvuoteen 1990. Helsinki on jo lähitulevaisuudessa saavuttamassa pääkaupunkiseudun ilmastostrategian tavoitteen vuodelle 2030 eli asukaskohtaiset päästöt olivat viime vuonna -34% alemmat kun tavoite on -39%.

Espoo

Espoon asukaskohtaiset päästöt ovat vähentyneet 7 prosenttia verrattuna vuoteen 2000. Espoon tavoitteena on vähentää kasvihuonekaasupäästöjä 40 prosenttia vuoteen 2030 mennessä.

Vantaa
Vantaalla on tavoitteena vähentää kasvihuonekaasupäästöjä vuoteen 2020 mennessä 20 prosenttia vuoden 1990 tasosta. Asukaskohtaiset kasvihuonekaasupäästöt ovat 2000-luvun aikana kääntyneet hitaaseen mutta vakaaseen laskuun. Kokonaispäästöt vähenivät vuonna 2012 yhden prosenttiyksikön edellisestä vuodesta. Keskimäärin jokainen vantaalainen aiheutti 6,5 tonnin kasvihuonekaasupäästöt vuonna 2012.

Tampere
Tampereen kasvihuonekaasupäästöt ovat laskeneet 18 prosenttia vuodesta 2010 vuoteen 2012. Asukaskohtaiset päästöt ovat laskeneet yli 19 prosenttia. Vuoden 2013 tietoja ei ole vielä saatavilla, mutta ennakkotietojen mukaan päästöt ovat edelleen laskeneet. Tampereen tavoitteena on vähentää hiilidioksidipäästöjä 40 prosenttia vuoteen 2025 mennessä.

Oulu
Oulun kasvihuonekaasupäästöjen vähennys vuonna 2012 asukasta kohti laskettuna oli 14 % vuoden 1990 tasosta. Oulun kaupungin tavoitteena on vähentää asukaskohtaisia kasvihuonekaasupäästöjä 20 % vuoden 1990 tasosta vuoteen 2020 mennessä. Päästövähennys koskee niitä toimintoja, joihin kaupunki voi toiminnallaan vaikuttaa. Oulun kasvihuonekaasujen kokonaispäästöt laskivat vuonna 2012 noin 10 % vuoteen 2011 verrattuna. Vuoden 2013 päästötiedot eivät ole vielä kaikilta osin saatavilla, mutta ennakkoarvion mukaan niihin ei ole odotettavissa nousua.

Turku
Turku on 2000-luvun aikana vähentänyt kokonaispäästöjä yli 20 % ja asukaskohtaisesti laskettuna melkein 25 %. 2000-luvun aikana toteutunut päästökehitys johtaisi lineaarisesti jatkuessaan kaupungin alueen kasvihuonekaasupäästöt nollatasolle 2040-luvun aikana.

Lisätietoja:

Kaupunginjohtajien ilmastoverkoston sihteeri Pauli Välimäki, 040  801 6035

Helsinki: Pekka Kansanen, ympäristöjohtaja, 09 310 32000 tai Päivi Kippo-Edlund, ympäristöpäällikkö, 050 345 4154
Espoo: Sari Soini, kehittämispäällikkö, 046 877 3498
Vantaa: Stefan Skog, ympäristöjohtaja, 09 839 24288
Tampere: Kaisu Anttonen, ympäristöjohtaja, 050 63 698
Oulu: Marketta Karhu, ympäristönsuojeluyksikön päällikkö, 044 703 6760
Turku: Risto Veivo, kehittämispäällikkö, 050 559 0417

Print Friendly, PDF & Email