Helsingin koulut mukaan 50/50-energiansäästöhankkeeseen

5050-koululaiset
50/50-hanke käynnistyi Helsingissä kansallisella energiansäästöviikolla lokakuussa 2013, ja tavoitteena on saavuttaa kouluissa vähintään 8 % säästöt aiempaan
kulutukseen verrattuna. Energiankulutusta pyritään pienentämään ensisijaisesti
tietoisuutta lisäämällä sekä asenteita ja kulutustottumuksia muuttamalla.
50/50–metodin mukaisesti kouluille palautetaan puolet siitä rahallisesta säästöstä,
jonka nämä energiansäästöllään saavat aikaan. Koulu saa itse päättää, mihin
tämän rahan käyttävät. Eli mitä enemmän rahaa koulu säästää, sitä enemmän myös
kunta säästää!

Lue lisää: Energiansäästö Helsingin kouluissa_50-50-hanke

Print Friendly, PDF & Email