30% päästövähennysselvitys aloitettu Helsingissä

Helsingin kaupungin strategiaohjelman vuosille 2013-2016 mukaan koko Helsingin alueen hiilidioksidipäästöjä vähennetään 30 prosentilla vuoteen 2020 mennessä verrattuna vuoteen 1990 ja toteutetaan selvitys vaihtoehtoisista toteuttamistavoista kustannusarvioineen.

Helsingissä on toteutettu useita eri selvityksiä energiankulutukseen ja kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen. Eri toimenpiteitä ei kuitenkaan ole tarkasteltu yhtäaikaisesti.Selvityksessä yhdistetään eri ohjelmien ja raporttien toimet kokonaisuudeksi.

Ympäristökeskus käynnisti syksyllä 2013 selvityksen koko kaupunkialuetta koskevista kustannustehokkaimmista toimenpiteistä, joilla Helsingin alueen päästöjä voidaan vähentää 30% (1990-2020). Lisäksi laaditaan päästöpolut hiilineutraaliin Helsinkiin 2050 saakka. Hiilineutraalisuus tarkoittaa, että päästöjä on vähennetty käytännössä noin 80-95 % vuoteen 2050. Selvitys valmistuu 30.4.2014 mennessä. Lisätietoa: Helsingin kaupungin 30% selvitys: aikataulut ja sisältö.


3.12.13 Hiilineutraali Helsinki -ilta  järjestettiin kaupungin sidosryhmille liittyen aloitettuun selvitystyöhön.

Esitykset löydät alta:

Helsingin kaupungin 30% selvitys_3.12.13
Helsingin Energian kehitysohjelma_3.12.13
Yleiskaavan ilmastotavoitteet_3.12.13


Tausta-aineistoa:

Helsingin kaupungin strategia 2013-2016
Helsingin kaupungin ympäristöpolitiikka
Kestävän energiankäytön suunnitelma, SEAP
PEK Parhaat energiatehokkuuden käytännöt
Helsingin kaupungin yleiskaava
Helsingin Energian kehitysohjelma

Helsingin ympäristöraportti 2012
Helsingin energiankäytön raportti 2012
Helsingin ympäristötilastot
HSY:n khk-päästöraportti

Print Friendly, PDF & Email