Millainen olisi hyvä Helsinki vuonna 2050?

Yleiskaava 2050
Havainnekuva: Tuusulanväylä kaupunkibulevardina vuonna 2050. Kuva: Ksv

Olisiko kantakaupunki nykyistä isompi ja moottoriteiden tilalle rakennettu kaupunkibulevardeja? Pitäisikö raideliikenteellä päästä työhön, luontoon ja harrastusten äärelle nykyistä helpommin? Miten kasvavaan kaupunkiin saataisiin riittävästi asuntoja?

Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto on avannut marraskuussa karttakyselyn, jonka avulla haetaan kaupunkilaisten näkemyksiä tulevan yleiskaavan pohjaksi.

Kyselyyn on vastausaikaa 9. joulukuuta saakka. Kyselyyn on tähän mennessä vastannut liki 2000 helsinkiläistä ja karttaan on tehty jo noin 18.000 merkintää.


Jokainen Helsingin tulevaisuudesta kiinnostunut voi kertoa, millainen olisi hyvä Helsinki vuonna 2050. Vastaajat voivat merkitä kartalle esimerkiksi paikkoja, jonne voi rakentaa asuntoja, minne kaivataan parempia kulkuyhteyksiä, missä on kohennusta kaipaavaa kaupunkitilaa tai missä sijaitsevat tärkeät virkistysalueet.

Helsingin yleiskaavoitusta voi seurata osoitteessa www.yleiskaava.fi

Print Friendly, PDF & Email