Viherkattoja ja viihtyisyyttä kaupunkiin

Kalasatama-Sörnäistenniemi_36995

Viherkatoista on tulossa yksi uusien tiiviiden asuinalueiden suunnitteluteemoista. Helsingissä viherkattojen rakentamisesta on määrätty esimerkiksi Kuninkaantammen sekä Kalasataman Sörnäistenniemen asemakaavoissa. Kalasataman suunnittelussa on alusta asti huomioitu myös se, miltä rakennettu ympäristö näyttää korkeista rakennuksista katsottuna.

Viherkatot ovat yksi ilmastonmuutoksen varautumis- ja hillitsemiskeinoista. Viherkatot lisäävät kaupunkien ekologista monimuotoisuutta, vähentävät kaduille ja viemäriverkostoon valuvaa vettä, sitovat ilmansaasteita ja vaimentavat melua. Hulevesien hallitsemiseen on kehitetty vettä pidättäviä ja haihduttavia kasvillisuusrakenteita. Viherkatot myös lisäävät viihtyisyyttä ja voivat tarjota toimivan alustan kaupunkiviljelylle.

Kaupunkisuunnitteluvirasto on perustanut viherkattorakentamisen työryhmän, joka tekee yhteistyötä rakennusvalvontaviraston, ympäristökeskuksen ja rakennusviraston kanssa. Tavoitteena on edistää viherkattorakentamista kaavoituksen keinoin. Rakennusvirasto puolestaan alkaa valmistella koko kaupunkia koskevaa viherkatto-ohjelmaa toukokuussa 2013 valtuustossa hyväksytyn aloitteen mukaisesti.

Lisätietoa:

Aloite Helsingin viherkattostrategian laadinnasta_Kaupungin valtuusto 15.05.2013
Kaupunkisuunnitteluvirasto, maisema-arkkitehti Jouni Heinänen, jouni.heinanen@hel.fi

 

Print Friendly, PDF & Email