Syön mitä otan -kampanja

Syön mitä otan- linjastoxcf
Syön mitä otan -kampanjan tavoitteena on vähentää koulu- ja opiskelijaravintoloiden sekä koulu- ja oppilaitoskiinteistöjen kokonaisbiojätemäärää 4 % vuonna 2013 vuoteen 2012 verrattuna. Tämä kampanja toteutetaan kaikissa Helsingin kouluissa (yhteensä noin 165 koulua ja oppilaitosta), ja toimintaan on otettu mukaan koko kouluyhteisö niin oppilaat, opettajat, keittiöhenkilökunta kuin kouluisännät.


Kampanjan tarkoituksena on:

  • Oppilaiden osallisuuden ja vaikuttamisen lisääminen
  • Vahvistaa koulun/lukion/ammattiopiston toimipaikan yhteisöllistä toimintakulttuuria yhteisen toiminnan ja vuoropuhelun avulla
  • Vahvistaa toimipaikan eri toimijoiden ja yksilöiden välistä vastuullista toimintatapaa ekologisen jalanjäljen pienentämiseksi vähentämällä kiinteistön kokonaisbiojätteen määrää pysyvästi
  • Vähentää pysyvästi lautas-, linjasto- ja keittiöbiojätemääriä yhteisen ajattelun ja toiminnan avulla

Ravintolan biojätteen ja koulukiinteistöjen kokonaisbiojätteen määrän vähentäminen on yksi vuoden 2013 hallintorajat ylittävä toiminnallinen ja taloudellinen tavoite. Vuoden 2013 neljän viikon seurantajakso toteutetaan viikoilla 43–46.
Myös oppilaat ja opiskelijat osallistuvat aktiivisesti kampanjan toteutukseen, seurantaan ja mittauskertojen biojätemäärien vertailemiseen. Kouluyhteisössä mietitään yhdessä keinoja vähentää kiinteistön biojätemäärää. Kampanjan yhtenä keskeisenä tavoitteena on aikaan saada pysyviä toimintatapamuutoksia koulu- ja opiskelijaruokailussa sekä vahvistaa yhteistyötä eri toimijoiden kesken.
Lisätietoa:
Seppo Manner, erityissuunnittelija, Opetusvirasto, puh. 310 86854, seppo.a.manner@hel.fi
Airi Rintamäki, ruokapalvelupäällikkö, Opetusvirasto, puh. 310 86307, airi.rintamaki@hel.fi

Print Friendly, PDF & Email