Pyöräilyn edistämissuunnitelma tukee kestävää liikkumista

Baana 2012
Helsinki on listannut keinoja pyöräliikenteen edistämiseksi helmikuussa valmistuneessa pyöräilyn edistämisohjelmassa. Ohjelmassa on esitetty mm. uusia baanoja, lisää pyöräteitä ja -kaistoja ja parempaa kunnossapitoa. Tavoitteena on nostaa vuoden keskimääräinen kulkutapaosuus 10% :iin nykyisestä 6 %:sta vuoteen 2020 mennessä pyöräilyn houkuttelevuutta parantamalla.

Suurimmat ongelmat Helsingin pyöräliikenneverkossa ovat kantakaupungissa: pyöräteitä on harvassa ja reitit ovat katkonaisia. Ehdotetut toimenpiteet painottuvat voimakkaasti  pyöräilyverkon kehittämiseen. Pyöräliikenteen laatukäytävät muodostava Baanaverkko  (katso kartta)koostuu sekä uusista osuuksista että parannettavista nykyisistä pyöräreiteistä. Myös pyöräilyn ja jalankulun erotteluun kiinnitetään erityistä huomiota edistämissuunnitelmassa.

Ympärivuotisen pyöräilyn lisäämiseksi pyöräväylien talvihoitoon esitetään parannuksia. Ohjelmassa ehdotetaan lisäksi mm. pyöräpysäköinnin lisäämistä, pyöräväylien valaistuksen ja opastuksen parantamista, kaupunkipyörien käyttöönottoa, pyöräilyn markkinoinnin kehittämistä sekä vuosittaisen rahoituksen nostamista 20 miljoonaan euroon.

Lisätietoja:
Pyöräilyn edistämisohjelma -raportin luonnos

Helsingin kaupungin Baanaverkko-verkkoversio
Suunnitelma Helsingin pyöräilybaanaverkosta (katso suurennos)

Print Friendly, PDF & Email