Älyliikenteen keinoja, resurssitarpeita ja potentiaaleja kartoitettu Helsingissä

Älyliikenne Helsingissä
Älyliikenne Helsingissä – julkaisu on valmistunut. Julkaisu linjaa useita keinoja parantaa liikennejärjestelmän saatavuutta, tehokkuutta sekä ympäristöystävällisyyttä ilman suuria väyläinfrastruktuuriin tehtäviä investointeja. Palveluprosessien ja teknisten rajapintojen kehitys ovat olennaisessa osassa liikennejärjestelmän avoimuuden ja yhteensopivuuden lisäämisessä. Älyliikennepalvelut ovat nostettu esiin vahvasti keinona tehostaa pyöräilyä, pysäköintiä sekä kaupunkilogistiikkaa

Muun muassa ennakoiva tilannetieto ruuhkista, reiteistä sekä kunnossapidon toimenpiteistä, pysäköinnin sähköinen ohjaus sekä erilaiset palvelut voivat osaltaan sujuvoittaa liikennettä sekä vähentää kaupungin alueella tuotettuja hiilidioksidipäästöjä.

Lisäksi ns. Cityhubien eli palvelu- ja joukkoliikenteen solmupisteiden liityntäpysäköintiä sekä eri kulkumuotojen yhdistämistä voidaan tukea älypalveluilla. Kaupungin uusilla alueilla, muun muassa Kalasatamassa, tullaan kokeilemaan uusia vuorovaikutteisia äly- ja tietopalveluita. Solmupisteiden yhteyteen voidaan yhdistää myös jakelu-, kierrätys ja jätepisteitä sekä kimppakyyti- ja pyöränvuokrausmahdollisuuksia.

Lisätietoa:

Älyliikenne Helsingissä –julkaisu

Print Friendly, PDF & Email