Tulvimiselle alteimmat liikenneyhteydet Helsingissä

Helsingin hulevedet

Helsinki on teettänyt alustavan arvioinnin hulevesitulvariskeistä sekä selvitänyt hulevesitulvaherkkiä alueita (katso kartta). Arvioinnin perusteella todettiin, ettei kaupungissa ole lain (620/2010) mukaisia merkittäviä hulevesitulvariskialueita. Kuitenkin alueella on ilmennyt lukuisia hulevesitulvia, jotka ovat aiheuttaneet oleellistakin haittaa kaupungin toiminnoille.
Helsingissä on tapahtunut lukuisia hulevesitulvia, jotka ovat aiheuttaneet oleellistakin haittaa kaupungin toiminnoille tai omaisuudelle mutteivät vaikutuksiltaan ylitä merkittävyyden kynnystä. Näitä hulevesitulvaherkkiä alueita ja kohteita tarkasteltiin lähemmin haitan laajuuden, syiden ja mahdollisten vähentämistoimenpiteiden selvittämiseksi. Merkittävien liikenneyhteyksien tai joukkoliikenteen osalta muun muassa Pitäjänmäentien alikulkutie, Kapteeninkadun ja Tehtaankadun risteys, Laajasalontie sekä Kaisaniemenkadun ja Fabianinkadun risteys ovat todettu olevan tulvavesiherkkiä alueita.  Korjaustoimenpiteiden suunnittelua varten selvitys suosittelee alueille hulevesitulvahaittojen syiden tarkempaa tunnistamista.

Lisätietoa:
Hulevesitulvariskialueiden ja hulevesitulvaherkkien alueiden selvittäminen Helsingin kaupungissa -raportti

Print Friendly, PDF & Email