Helsingin uusi strategiaohjelma linjaa tiukemmat päästötavoitteet vuoteen 2020

Helsingin kaupungin strategiaohjelma vuosille 2013-16 nojaa 4 eri pilariin

Keskiviikkona 24.4.13 kaupunginvaltuusto hyväksyi strategianohjelman vuosille 2013-16. Strategia on jaettu 4 eri osa-alueeseen pitäen sisällään linjauksia kaupungin toimivuuteen, elinvoimaisuuteen, talouteen sekä kaupunkilaisten hyvinvointiin. Helsingin hiilidioksidipäästötavoite nostetaan 30 % vuoteen 2020 mennessä.  Lisäksi strategia pitää sisällään useita tärkeitä linjauksia kestävämmän kaupungin rakentamiseen.


Alla muutamia poimintoja:

  • Koko Helsingin hiilidioksidipäästötavoite nostetaan 30 % vuoteen 2020 mennessä (vuoden 1990 tasosta).
  • Helsingin energian tuotannon päästövähennys 20 % sekä uusiutuvan energian osuus noin 20% vuoteen 2020 (vuoden 1990 tasosta)
  • Helsinki on kansainvälisesti tunnettu vihreän talouden kaupunki ja kehittämis- ja kokeiluympäristö uusille tuotteille ja palveluille (mukaan lukien kumppanuudet, uudenlaisten energia- ja ympäristöteknologioiden kokeilut, aluekehityshankkeet)
  • Energiatehokas kaupunkirakenne yleiskaavan tavoitteeksi, energiatehokkaampi asuntokanta sekä kestävän liikkumisen (pyöräily, kävely ja joukkoliikenne) osuuden lisääminen 1% vuosittain (4% tavoite koko valtuustokaudelle)
  • Innovatiivisia hankintoja sekä tehokkaampia käytäntöjä edistetään (50% kaupungin hankinnoissa huomioidaan ympäristönäkökulma vuonna 2015)

Lue lisää: Helsingin kaupungin strategiaohjelma 2013-16

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email