Osallistu HSL:n Viisaat liikkumisvalinnat työpaikalla -ohjelmaan

HSL käynnistää vuonna 2013 Viisaat liikkumisvalinnat työpaikalla -ohjelman, johon etsitään mukaan HSL-alueen kuntaorganisaatioihin kuuluvia työpaikkoja, jotka haluavat laittaa liikkumisasiansa kerralla kuntoon. Ohjelmaan valituille työpaikoille laaditaan HSL:n avustuksella työmatkaliikkumissuunnitelma ja työpaikan ekotukihenkilölle tai ympäristövastaavalle tarjotaan koulutusta viisaan liikkumisen edistämisestä työpaikalla. Ohjelman päätteeksi osallistujat pääsevät jakamaan kokemuksiaan. Osallistuminen on maksutonta.

Työmatkaliikkumissuunnitelmien laatiminen työpaikoille on yksi pääkaupunkiseudun ilmastostrategian liikenteen päästövähennyskeino, jota HSL haluaa toteuttaa yhdessä työpaikkojen kanssa. Ilmastostrategiassa liikenteen osalta tavoitteena on vähentää päästöjä viidenneksellä asukasta kohden. Liikkumisen ohjauksen toimenpiteillä pystytään kokemusten mukaan vähentämään yksityisautoilun osuutta ja siten CO2-päästöjä 10–30 % työpaikkaa kohti.

Työnantajien kannattaa kannustaa työntekijöitä järkeviin liikkumisvalintoihin, sillä viisas työmatkaliikenne tuo kustannussäästöjä, lisää hyvinvointia ja vähentää päästöjä – samanaikaisesti.

Lisätietoa ohjelmasta ja ilmoittautumisohjeet julkaistaan HSL:n nettisivuilla alkuvuodesta. Kiinnostuneet voivat jo nyt ilmoittautua alustavasti mukaan!

Lisätietoa ja ilmoittautumiset: Anna Ruskovaara, liikkumisen ohjauksen asiantuntija, HSL, anna.ruskovaara@hsl.fi,  040 1968 715

HSL:n palvelut työnantajille  
Vinkkejä viisaisiin valintoihin  
Esimerkkisuunnitelmia Motivan sivuilla

Print Friendly, PDF & Email