Ilmastonkestävä kaupunki –työkaluja kaupunkisuunnittelun tueksi

Ilmastonmuutoksen hillintätoimista huolimatta ilmasto lämpenee ja yhdyskuntien tulee sopeutua muuttuvaan ilmastoon. Erityisesti ilmaston muuttuminen ennakoimattomaksi ja ääri-ilmiöt, kuten rankkasateet ja myrskyt, luovat kaupungeille monia haasteita tulevaisuudessa. Ilmastonkestävä kaupunki – työkaluja suunnitteluun (ILKKA) -hankkeessa luodaan suunnittelutyökaluja ja -ohjeistuksia kaupunkisuunnittelijoille sekä rakennus- ja viheralan yrityksille ilmastonmuutoksen huomioonottamisessa. Työkaluja kartoitetaan kaupunkien strategiatyöhön, hulevesien hallintaan ja kaavoitukseen. Lisäksi selvitetään kaupunkien ilmastonmuutokseen sopeutumisen kustannuksia, kaupunkien lämpösaarekkeita ja hiilinieluja sekä vettä läpäisemättömiä pintoja. Hankkeen lopputulokset kerätään suunnittelijan työkirjaan ja Ilmasto-opas.fi- portaaliin.

Hanketta koordinoi Helsingin kaupunki ja sen osatoteuttajina ovat Lahden kaupunki, Turun kaupunki, Vantaan kaupunki, Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä, Ilmatieteen laitos ja Turun yliopisto. Hanke saa rahoitusta Euroopan aluekehitysrahastosta ja syyskuussa käynnistynyttä hanketta toteutetaan vuosina 2012-2014.

Print Friendly, PDF & Email