Ilmastonmuutokseen sopeutuminen -ilmastoaamu 19.5.2016

Kaupunkisuunnitteluvirasto kutsui Ilmastoverkoston koolle tutustumaan ilmastonmuutokseen sopeutumiseen erityisesti kaupunkisuunnittelun näkökulmasta. Ilmastoaamussa keskusteltiin vilkkaasti Helsingin viherkattolinjauksesta ja viherkerroinmenetelmästä. Lisäksi pohdittiin kaupungin sopeutumistoimien tulevaisuutta. Keskusteltiin viestinnän merkityksestä ja erityisesti siitä, että kaupungin tulee esiintyä ulospäin yhtenäisenä, jotta se voi todella toimia esikuvana. Esiin nousi myös tarve määritellä helsinkiläisiä tapoja tehdä resilienttiä kaupunkiympäristöä. Ideariihi päätettiin tärkeään huomioon siitä, että lapset ja nuoret tulee ottaa vahvasti mukaan sopeutumisen suunnitteluun.

Järjestäjät: Suvi Tyynilä, Jouni Heinänen, Sonja-Maria Ignatius, Jari Viinanen
19.5.2016 klo 9-11 Laituri, Narinkka

Materiaalit:

Helsingin viherkattolinjaukset / Jouni Heinänen (kaupunkisuunnitteluvirasto)
Viherkerroinmenetelmä / Suvi Tyynilä (kaupunkisuunnitteluvirasto)
Helsingin sopeutumisen linjaukset / Jari Viinanen (kaupunkisuunnitteluvirasto)

”Miten oma virastosi voi tukea helsinkiläisiä sopeutumisessa?” pohdittiin ilmastoaamussa.

Print Friendly, PDF & Email