Skenaariotyöpajat 9.11. ja 10.11.2016

Helsinki on saamassa uuden valtuuston myötä uudet ilmastotavoitteet. Nykyisenä tavoitteena on hiilineutraali Helsinki vuonna 2050 ja päästöjen vähentäminen 30 prosentilla vuosina 1990-2020. Marraskuussa kolmisenkymmentä Helsingin ilmastoverkoston ja ilmastotyöryhmän asiantuntijaa kokoontui arvioimaan sitä, miten helsinkiläisten päästöt kehittyvät vuoteen 2030 mennessä ja millaiset tavoitteet valtuusto voisi asettaa Helsingille. Työn apuna oli HSY:n kehittämä Ilmastoveivi-malli.

Vuonna 2030 Helsingin päästöjen arvioidaan olevan nykykehityksen jatkuessa noin puolet vuoden 1990 tasosta. Keskimääräisen helsinkiläisen päästöt vuonna 2030 ovat enää kolmasosan siitä, mitä ne olivat vuonna 1990. Tulevien vuosien kehityksestä on kiittäminen mm. Hanasaaren sulkemista (2024) ja Suomen sähköntuotannon puhdistumista.

Kuuden ryhmän tulokset olivat hyvin samansuuntaisia. Helsingissä on mahdollista lisätoimenpiteillä vähentää päästöjä 60 prosenttia (1990-2030) ja tehdä kaupungista hiilineutraali vuoteen 2040 mennessä. Tähän voidaan päästä sähkön- ja lämmön kulutuksen alentamisella (mm. lähiöiden energiaremontit), uusiutuvan paikallisen sähkön tuotannon kasvattamisella (mm. aurinkosähkö, maalämpö), öljyn käytön vähentämisellä rakennusten erillislämmityksessä, ja liikenteen päästöjen vähentämisellä (mm. liikenteen hinnoittelu, sähköinen liikenne, kävelyn ja pyöräilyn kasvattaminen).

päästöt

Vuoteen 2030 mennessä Helsinki voi pudottaa päästöjään 60 % vuodesta 1990 laskien. Nykykehityksellä päästöt vähenevät 51 % (1990-2030).

Mikäli valtio toteuttaa päätöksensä kivihiilen käytön kiellosta vuoteen 2030 mennessä, Helsinki voisi olla hiilineutraali jo ennen vuotta 2040. Nykyinen tavoite on päästövähennys 30 prosenttia (1990-2020) ja hiilineutraali Helsinki 2050. Valtuusto määrittelee ilmastotavoitteet uuteen kaupunkistrategiaan tänä kesänä.

Julkaisut

Tulokset

Ilmastoveivi / ryhmien muistiinpanot
Ilmastoveivi / tulokset

Taustamateriaalit

Skenaariotyöpajojen ohjelma
Skenaariotyöpajojen lähtökohdat / Jari Viinanen (Ympäristökeskus)
Ilmastoveivin esittely / Johannes Lounasheimo (HSY)
BAU-skenaarion esittely / Johannes Lounasheimo (HSY) (julkaistaan myöhemmin)
Skenaariokorttien perusteluja
Skenaariokortit ryhmille

Julkaistu: 20.07.2017 / Sonja-Maria Ignatius
Print Friendly, PDF & Email