Ilmastotyön koordinointimalli 11.4.2017

Huhtikuussa Helsingin ilmastoverkosto kokoontui miettimään, miten Helsingin ilmastyö kannattaa uudessa organisaatiossa järjestää ja miten sitä johdetaan. Koordinoinnissa tärkeänä pidetään ilmastotyöryhmän toiminnan jatkuvuutta, jotta ilmastotyölle saadaan tarpeeksi korkean tason tuki. Ilmastotyöryhmä ja ilmastoverkosto toimivat tiiviissä yhteistyössä. Ilmastotyön tarkoituksena on luoda helsinkiläisten ilmastoystävälliselle elämälle edellytykset. Yhteistyötä helsinkiläisten ja yritysten kanssa kehitetään syksyllä.

17883803_1383201008430670_1508334248685272910_n

Harras tunnelma, kun kehitetään kaupungin ilmastotyötä. (Kuva: Sonja-Maria Ignatius)

Uuden valtuuston toivotaan päättävän kunnianhimoisista ilmastotavoitteista ja myös konkreettisen toimenpideohjelman laatimisesta. Helsinki ei nimittäin ole vielä jyvittänyt päästövähennyksiä eri sektoreille, joten selkeä toimenpideohjelma päästöjen vähentämiseksi tarvitaan. Samoin tarvitaan konkretiaa uusien sopeutumislinjausten viemisessä käytäntöön. Ilmastoasiat tulee saada osaksi kaupungin laatu- ja ympäristöjohtamista, jotta ne ohjaavat toimintaa. Helsingin ilmastotyössä ehdotetaan läpinäkyvämpää yhteistyötä valtuutettujen kanssa niin sanotuissa pyöreän pöydän keskusteluissa.

Julkaisu

Helsingin kaupungin ilmastoasioiden koordinointi

Materiaalit

Ilmastotyön koordinointityöpaja 11.4.2017 / Jari Viinanen (ympäristöpalvelut)
Virastojen tehtävät ilmastotyössä

Julkaistu: 20.07.2017 / Sonja-Maria Ignatius
Print Friendly, PDF & Email