Kevyin askelin -kampanja keräsi ilmastolupauksia ja sitoutti yli 700 henkilöä energiansäästöön 

Kevyin askelin Helsingissä -kampanjassa heräteltiin kaupunkilaisia energiansäästötekoihin omassa arjessaan. Kampanjassa helsinkiläiset tekivät ilmastolupauksia, jotka valokuvattiin. Ilmastolupauksensa antoi yhteensä reilut 700 asukasta, kaupungin työntekijää ja eri sidosryhmien edustajaa.sauri_energialupaus

Kaupunginjohtajien sopimuksessa (Covenant of Mayors) Helsinki on sitoutunut vähentämään energiankäytöstä aiheutuvia hiilidioksidipäästöjään vähintään 20 % vuoteen 2020 mennessä verrattuna vuoden 1990 tasoon. Tämä tavoite on haasteellinen, sillä kaupungin oma energiankäyttö kattaa noin 14 % koko kaupunkialueen päästöistä. Teknisten ratkaisujen lisäksi tarvitaan tiivistä yhteistyötä toimijoiden välillä sekä konkreettisia muutoksia toimintatavoissa niin työpaikoilla kuin kotona.

Kevyin askelin -kampanjan tarkoituksena oli lisätä tietoisuutta arjen pienistä ja suurista ekologisista valinnoista sekä viestiä kaupungin energiansäästösitoumuksista. Kampanjassa tehdyt ilmastolupaukset linkittyivät eri keinoihin vähentää CO2-päästöjä: lupaukset saattoivat liittyä energiatehokkaiden laitteiden hankintaan, pyöräilyn, yhteiskuljetuksen tai julkisen liikenteen suosimiseen tai kausiluonteisella lähiruoalla herkutteluun.  Lisäksi eri työporukat ja organisaatiot tekivät lupauksia keventääkseen omien käytäntöjensä hiilijalanjälkeä.

Kampanjassa seurattiin myös vapaaehtoisen seurantajoukon hiilijalanjäljen kehitystä vuoden ajan. Konkreettisen energiansäästön lisäksi hiilijalanjäljen laskennalla pyrittiin tekemään näkyväksi sitä, mistä kaupunkilaisten suurimmat ilmastovaikutukset muodostuvat.

Kevyin askelin -kampanja osallistui useisiin yleisötapahtumiin sekä esittäytyi useissa kansallisissa seminaareissa. Ilmastolupaukset löytyvät hankkeen nettigalleriasta sekä Facebook-sivuilta. Kansallisella energiansäästöviikolla 2011 julisteet olivat myös nähtävillä ulkomainospaikoilla kaupungin katukuvassa.  Kevään 2012 aikana puolestaan Kevyin askelin -julistenäyttely vieraili neljässä eri kirjastoissa.

Kampanja toteutettiin vuosina 2010-2012 ja hanketta koordinoi Helsingissä rakennusvirasto. Kevyin askelin oli osa EU:n IEE (Intelligent Energy Europe) -ohjelman rahoittamaa ENGAGE-hanketta, missä oli mukana 12 pilottikaupunkia ympäri Eurooppaa.

Kaupungin saamat hyödyt:
-toimiva keino osallistaa ja sitouttaa kaupungin työntekijöitä ja asukkaita, erilaisia organisaatioita ja muita sidosryhmiä
-helppo tapa tehdä energiatehokkuustoimia näkyväksi ja ymmärrettäväksi
-nettipohjainen julistetyökalu mahdollistaa  julisteiden teon ilman suuria investointeja
-verkostoituminen paikallisesti, verkoston antina muun muassa kokemusten jakaminen ja hyödyntäminen
-verkostoituminen muiden eurooppalaisten kaupunkien viranhaltijoiden kanssa

Lisätietoja Kevyin askelin Helsingissä -kampanjasta:

Helsinkiläisten ilmastolupauksiin voi tutustua kampanjan Facebook-sivujen kuvagalleriassa
Kevyin askelin Helsingissä –kampanjan video
Euroopanlaajuinen ENGAGE-hanke

Print Friendly, PDF & Email