Työpaikoille tukea työmatkasuunnitteluun

Kestävä liikkuminen 2

HSL on käynnistänyt vuonna 2013 Viisaat liikkumisvalinnat työpaikalla -ohjelman, johon haetaan HSL-alueen kuntaorganisaatioihin kuuluvia työpaikkoja, jotka haluavat laittaa liikkumisasiansa kerralla kuntoon. Ohjelmaan valituille työpaikoille laaditaan HSL:n avustuksella työmatkaliikkumissuunnitelma ja työpaikan ekotukihenkilölle tai ympäristövastaavalle tarjotaan koulutusta viisaan liikkumisen edistämisestä työpaikalla. Ohjelman päätteeksi osallistujat pääsevät jakamaan kokemuksiaan. Osallistuminen on maksutonta.

Työmatkaliikkumissuunnitelmien laatiminen työpaikoille on yksi pääkaupunkiseudun ilmastostrategian liikenteen päästövähennyskeino, jota HSL haluaa toteuttaa yhdessä työpaikkojen kanssa. Ilmastostrategiassa liikenteen osalta tavoitteena on vähentää päästöjä viidenneksellä asukasta kohden. Liikkumisen ohjauksen toimenpiteillä pystytään kokemusten mukaan vähentämään yksityisautoilun osuutta ja siten CO2-päästöjä 10–30 % työpaikkaa kohti.

Työnantajien kannattaa kannustaa työntekijöitä järkeviin liikkumisvalintoihin, sillä viisas työmatkaliikenne tuo kustannussäästöjä, lisää hyvinvointia ja vähentää päästöjä – samanaikaisesti.

Lisätietoa ja ilmoittautumiset:
Anna Ruskovaara, liikkumisen ohjauksen asiantuntija, puh. 040 1968 715, anna.ruskovaara@hsl.fi, HSL

Viisaat liikkumisvalinnat työpaikalla -esite
HSL:n palvelut työnantajille
HSL:n vinkkejä viisaisiin valintoihin

HSL_logo

                       

Print Friendly, PDF & Email