Hiilineutraali ympäristökeskus 2015 -toimenpideohjelma

Helsingin ympäristökeskuksen kunnianhimoisena tavoitteena on muuttaa organisaatio kokonaan hiilineutraalisiksi vuoteen 2015 mennessä. Syntyviä hyviä käytäntöjä levitetään myös muihin kaupungin organisaatioihin. Helsingin ympäristökeskus toimii Suomen energiatehokkaimmassa toimistorakennuksessa Viikissä, mutta rakennuksen ohella vähintään yhtä tärkeä osa ovat rakennuksen käyttäjät, joita ilman ei paraskaan rakennus voi olla ekotehokas.

Vuonna 2008 ympäristökeskuksen työntekijöille laskettu hiilijalanjälki oli 5,4 tonnia/työntekijä, jossa mukana olivat energian lisäksi myös liikkuminen sekä hankinnat ja jätteet. Viikkiin muutto 2011 lokakuussa pudotti viraston hiilijalanjäljen tasolle 3,2 tonnia/työntekijä energiatehokkaan rakennuksen myötä. Päästöt pyritään pudottamaan tasolle 1,5 tonnia/työntekijä vuoteen 2015 mennessä.

Ympäristökeskuksen laati ennen muuttoa toimenpideohjelman, jossa pyrittiin huomioimaan muun muassa liikkuminen ja jätteiden lajittelu.

  •  36 kohdan kunnianhimoisella toimenpideohjelmalla tavoitellaan energiatehokkaita käytäntöjä, ympäristömyötäistä liikkumista, kestäviä hankintoja sekä ympäristövastuullisuutta.
  • Päästövähennysvaikutuksiltaan merkittävimpiä toimia ovat vihreän sähkön sekä uusiutuviin polttoaineisiin perustuvan kaukolämmön hankinta.
  • Toimenpideohjelman toteuttamisen jälkeiset päästöt aiotaan kompensoida täydellisen hiilineutraalisuuden saavuttamiseksi esimerkiksi päästöoikeuksia ostamalla.
Print Friendly, PDF & Email