Helsingin Energia sai tunnustusta ja Helsinki nimettiin parhaiden energiakäytäntöjen esimerkiksi

Helsingin kaupunki on saanut Euroopan komission Kaupunginjohtajien yleiskokoukselta tunnustuksen poikkeuksellisen tehokkaasti toimivasta yhdistetystä sähkön, kaukolämmön ja kaukojäähdytyksen tuotannosta. Palkitun kokonaisuuden on toteuttanut Helsingin Energia yhteistyökumppaniensa kanssa.

kaupunginjohtajien_yleiskokousKaupunginjohtajien energiasopimukseen (Covenant of Mayors) on liittynyt yli 4000 kaupunkia ja paikallisviranomaista, jotka ovat sitoutuneet toteuttamaan ja ylittämään Euroopan unionin tavoitteen vähentää hiilidioksidipäästöjä 20 prosenttia vuoteen 2020 mennessä. Euroopan komissio perusti Kaupunginjohtajien energiasopimuksen vuonna 2008, ja se on tähän mennessä myöntänyt vain 14 parhaiden energiakäytäntöjen esimerkki -tunnustusta, jollaisen Helsinki nyt sai.

Tunnustuksen perusteluissa todetaan, että Suomi on johtava maa maailmassa lämmön ja sähkön yhteistuotannossa, ja Suomessa on Euroopan laajin kaukolämpöverkosto. Helsingissä on 1200 kilometriä maanalaisia kaukolämpöputkia, ja 93 prosenttia kaupungin rakennuskannasta on kytketty kaukolämpöön. Helsingissä sijaitseva Katri Valan lämpöpumppulaitos on maailman suurin lämpöpumppulaitos ja se käyttää puhdistetun jäteveden hukkalämpöä kaukolämmitykseen ja kaukojäähdytykseen. 2000-luvun alussa Helsingin Energia käynnisti ”Helen-IT”-projektin, jossa tietokonekeskusten jäähdyttämisessä syntyvä lämpö otetaan talteen ja johdetaan kaukolämpöverkostoon. Menetelmän avulla on tarkoitus vähentää hiilidioksidipäästöjä 60.000 tonnia vuoteen 2015 mennessä.

Uutisesta kertoi apulaiskaupunginjohtaja Pekka Sauri facebookissaan 18.12.2012

Lisätietoja
Covenant of Mayors Case Study :
 Integrated district heating and cooling helps Helsinki to achieve its climate obligations

Print Friendly, PDF & Email