Energiarenessanssi-ilmastoaamu 30.9.2016

Helsinkiin rakennetaan jatkuvasti uutta, ja vanhaa rakennuskantaa korjataan. Useimmiten huomiomme kiinnittyy uudisrakentamiseen: mihin uudet rakennukset sijoitellaan ja miten ne pitää rakentaa? Ilmastonmuutoksen hillinnän näkökulmasta erittäin kiinnostavia ovat kuitenkin jo olemassa olevat, eri-ikäiset rakennukset, koska suurimmat päästövähennyspotentiaalit piilevät niissä.

Energiarenessanssi tarkoittaa olemassa olevan rakennuskannan energiatehokkuuden parantamista ja uusiutuvan energian lisäämistä. Lokakuun ilmastoaamussa pohdittiin, minkälaista yhteistyötä kaupunkiorganisaation tulee tehdä, jotta kaupunkilaiset saadaan mukaan parantamaan kotiensa ja toimitilojensa energiatehokkuutta ja lisäämään uusiutuvaa energiaa. Ilmastoaamun avauspuheenvuorossa apulaiskaupunginjohtaja Anni Sinnemäki kertoi, mikä on kaupungin visio energiarenessanssin toteuttamisesta.

Järjestäjät: Sonja-Maria Ignatius, Alpo Tani, Jari Viinanen, Timo Kuusiola, Petteri Huuska
30.9.2016 klo 8:30-10:30 Laituri, Narinkka 2, Helsinki

Materiaalit:
Mitä energiarenessanssi tarkoittaa? / Petteri Huuska (ympäristökeskus)
Miten energiarenessanssia edistetään kaavoituksessa? / Alpo Tani (kaupunkisuunnitteluvirasto)
Energiarenessanssin mahdollisuudet ja haasteet / Timo Kuusiola (ympäristökeskus)

päästöt2015

Helsingin kasvihuonekaasupäästöistä suurin osa tulee kotitalouksilta ja erityisesti kotien lämmityksestä ja sähkönkäytöstä. Energiarenessanssilla vähennetään olemassa olevan rakennuskannan energiankulutusta. Helsingin kasvihuonekaasupäästöt vuonna 2015 olivat yhteensä 2650 kilotonnia.

Print Friendly, PDF & Email