Kuuden suurimman kaupungin kaupunginjohtajien uusissa ilmastoaloitteissa edistetään vähähiilisiä hankintoja ja varautumista ilmastonmuutoksen aiheuttamiin tulviin ja kuumuuteen

Helsinki, Espoo, Vantaa, Tampere, Oulu ja Turku ovat esittäneet kaupunkistrategioissaan 2017-2021 kunnianhimoiset ilmastotavoitteensa, jotka ylittävät reilusti valtion ja EU:n tavoitteet. Kaupungit tavoittelevat hiilineutraaliutta siten, että Turku on hiilineutraali vuonna 2029, Tampere, Espoo ja Vantaa 2030, Helsinki 2035 ja Oulu 2040 mennessä. Tavoitteita toteutetaan kaupunkien ilmasto-ohjelmissa. Kaikki kaupungit ovat myös liittyneet uudistuneeseen EU:n Covenant of Mayors for Climate and Energy –sopimukseen, joka edellyttää hillinnän ohjelmien lisäksi arvioimaan ilmastoriskit ja laatimaan sopeutumissuunnitelmat.

Helsingin aineistopankki/Pirjo Mailammi

Kuuden suurimman kaupungin kaupunginjohtajat perustivat helmikuussa 2011 kaupunginjohtajien ilmastoverkoston, jonka tavoitteena on monipuolinen ilmastoasioiden yhteistyö sekä toimiminen suunnannäyttäjänä ilmastokysymyksissä. Yhtenä toimintatapana on laatia yhteisiä aloitteita, joita on julkaistu 13 kappaletta. Edellisen kerran kaupunginjohtajien kokouksessa joulukuussa 2017 esitettiin kaupunkien energiatiedon avaamista ja puurakentamisen edistämistä koskevat aloitteet.

Näiden aloitteiden ja yleisemminkin kaupunkien ilmastoasioiden edistymistä seurataan kaupunkien ympäristöjohtajien, -päälliköiden ja ilmastoasiantuntijoiden muodostamassa ilmastoverkoston sihteeristössä, jonka puheenjohtajana toimii ympäristöjohtaja Esa Nikunen. (6 pack kaupunginjohtajien ilmastoverkosto 2.4 2019 aloitteet)

Uudessa aloitteessa 14 esitetään kuutoskaupunkien kunnianhimoisten hiilineutraalisuustavoitteiden saavuttamiseksi, ennakointi ja arviointi työkalun kehittämistä hankintojen alkuvaiheen suunnittelun avuksi, joka mahdollistaa vaikuttavuudeltaan suurimpien hankintojen identifioinnin.

Erityinen kehittämisenkohde on sopimusehdot ja sopimuskauden seuranta ja valvonta, jolloin varsinaisesti päästövähenemät toteutuvat ja jolloin hankinnan onnistumista voidaan arvioida

Toisessa uudessa aloitteessa 15 esitetään, että ilmastonmuutoksen seurauksena kasvavaan riskiin kaupunkitulvista ja ajoittaiseen kuumuuteen varautumiseksi kaupungit laativat ilmastoriskien kartoitukset ja mallinnukset. Kaupungit suunnittelevat kuinka näiden pohjalta kootaan yhteistyössä ”työkalupakki” suunnittelijoille ja erilaisiin suunnittelutilanteisiin.

Jari Viinanen, ilmastoasiantuntija, Kaupunkiympäristön toimiala

Print Friendly, PDF & Email