Energiatehokkuutta ja kestävämpiä hankintoja Staralle Ekokompassi-järjestelmän myötä

Staralogokuva
Starassa on lanseerattu kesällä 2013 Ekokompassi-ympäristöjärjestelmä, joka tukee  ja seuraa asetettuja ympäristötavoitteita. Stara pyrki hiilineutraaliksi jo vuonna 2030. Ympäristöohjelman päätavoitteina on lisätä henkilöstön osallistamista ja ympäristötietoutta, lisätä entisestään kiinteistöjen energiatehokkuutta ja ohjata hankintoja ympäristömyönteiseen suuntaan lisäämällä niihin ympäristökriteerit.  Muun muassa ajoneuvokannan kehittämisessä pyritään kokonaistaloudelliseen ratkaisuun ja ympäristövaikutuksille asetetaan suuri painoarvo.

Ekokompassi -järjestelmän myötä ympäristöasiat huomioidaan systemaattisemmin Staran toiminnassa.  Myös huomattavia taloudellisia säästöjä on saavutettavissa, esimerkiksi energianseurannan piirissä olleissa 9 kiinteistössä on säästetty jo yli 100 000 euroa vuosien 2011 ja 2012 aikana.

Kiinteistöissä on toteutettu erilaisia energiansäästötoimenpiteitä: kiinnitetty huomiota erityisesti lämmitykseen, ilmanvaihtoon, valaistukseen, lämmitystolppien ja saunojen käyttöön, rakenteiden eristämiseen ja tiivistämiseen.

Energiansäästöä pohditaan monilta eri kantilta Starassa.  Vuoteen 2016 mennessä on tarkoituksena vaihtaa vähintään kolmen kiinteistön öljylämmitys muuhun tehokkaampaan ja ympäristöystävällisempään lämmitysmuotoon.  Lisäksi led-valaistuksen soveltuvuutta tutkitaan. Toimipisteissä on siirrytty pöytätietokoneiden käytön sijaan virtuaaliasemiin, joiden virrankulutus on yksi kymmenesosa pöytäkoneiden kulutuksesta.

Tällä hetkellä Ekokompassi-ympäristöjärjestelmä on käytössä Staran lisäksi neljässä helsinkiläisessä kirjastossa ja ympäristökeskuksessa.  Myös rakennusvirasto rakentaa parhaillaan Ekokompassi-järjestelmää.  Helsingin kaupungin ympäristöpolitiikan tavoitteena on, että kaikki virastot sisällyttävät ympäristöjohtamiseensa kevennettyjen ympäristöjärjestelmien periaatteet vuoteen 2020 mennessä.

Lisätietoja:

Ekokompassi  –ympäristöjärjestelmä hallintokunnille ja pk-yrityksille
Riikka Jääskeläinen, Kehityspäällikkö, Stara, riikka.jaaskelainen@hel.fi

Print Friendly, PDF & Email