Helsingin ilmastotavoitteet

Helsingin ilmastopoliittisena päätavoitteena on olla hiilineutraali vuoteen 2050 mennessä. Välitavoitteena on päästöjen vähentäminen 30 prosentilla vuoden 1990 tasosta vuoteen 2020 mennessä. Kaupunginvaltuusto asettaa uudet ilmastotavoitteet vuodelle 2030 kaupunkistrategiaan. Helsingin ilmastotyöryhmän esitys uusiksi ilmastotavoitteiksi  julkaistiin keväällä.

Ilmastotavoitteista on kerrottu myös tilannekatsauksessa. Helsingin kaupunginvaltuusto ja kaupunginhallitus ovat asettaneet seuraavat tavoitteet:

  • Kasvihuonekaasupäästöt ovat alentuneet vähintään 30 prosenttia vuoteen 2020 mennessä. Mittarina käytetään kulutusperäisesti laskettuja kasvihuonekaasupäästöjä ja vertailuvuotena on 1990.
  • Energiatehokkuus on parantunut vähintään 20 prosenttia vuoteen 2020 mennessä. Mittarina käytetään asukaskohtaista energiankulutusta ja vertailuvuotena on  2005.
  • Uusiutuvan energian osuus Helsingin Energian sähkön, kaukolämmön ja kaukojäähdytyksen hankinnasta on vähintään 20 prosenttia vuonna 2020.
Jalanja¦êljet-2016-siluetti_FIN

Helsingin kasvihuonekaasupäästöt ja päästötavoitteet (Helsingin ilmastotiekartta)

Helsingillä on myös tavoite integroida ilmastonmuutokseen sopeutuminen kaikkeen kaupungin toimintaan.

Helsingin ilmastotyötä ohjaavat Helsingin kaupungin strategiaohjelma, Helsingin kaupungin ympäristöpolitiikka, Helsingin energiapoliittiset linjaukset ja Pääkaupunkiseudun ilmastostrategia. Helsingin Ilmastotiekartta valmistui keväällä 2015. Lisäksi Helsinki on sitoutunut useisiin sopimuksiin ja julistuksiin kuten valtiovallan kanssa tehtyyn kaupunkien energiatehokkuussopimukseen (KETS) ja Covenant of Mayors kaupunginjohtajien ilmastosopimukseen. Katso tästä kaupungin ilmastyön kaaviosta miten ilmastoasioita edistetään Helsingissä.

Lisätietoja:

Helsingin ilmastotiekartta
Helsingin kaupungin keskeisimmät linjaukset ja sitoumukset
Helsingin kaupungin ympäristöpolitiikka

Päivitetty: 31.7.2017 / Sonja-Maria Ignatius
Print Friendly