Laura Kolbe ilmastotentissä

Keskustan pormestariehdokas Laura Kolben mielestä kaupunkiorganisaatio voi parhaiten edistää hiilineutraalia tulevaisuutta kaavoituksella ja maankäytöllä, liikenne- ja energiaratkaisuilla ja hankintapolitiikalla. Ilmasto- ja ympäristökysymyksiin tulee kiinnittää huomiota kaikilla hallinnonaloilla.

Kuvan lähde: laurakolbe.fi

Kuvan lähde: laurakolbe.fi

“Kaupunkia ei saa enää lämmittää hiilellä vain, koska se on halpaa. Energiantuotannon pitää olla puhdasta ja kestävää.”

Lue loppuun

Yrjö Hakanen ilmastotentissä

Kuvan lähde: yrjohakanen.fi

Kuvan lähde: yrjohakanen.fi

Suomen kommunistisen puolueen pormestariehdokkaan Yrjö Hakasen mielestä Helsingin seuraava tärkeä askel Hanasaaren voimalapäätöksen jälkeen on valmistella Salmisaaren voimalan muuttamista biopolttoainevoimalaksi. Uusiutuvan energian osuutta Helenin tuotannossa pitää lisätä ja kehittää energiaa säästäviä teknologioita.

Hakanen uskoo, että suurin ilmastonmuutoksen aiheuttama riski on ilmastonmuutoksen globaaliin hillinnän epäonnistuminen. Uhkana Helsingille ovat sääolojen muutokset, merenpinnan nousu ja myrskyt. Myös ilmastopakolaisuudesta voi tulla laaja ongelma.

Lue loppuun

Mika Raatikainen ilmastotentissä

Perussuomalaisten pormestariehdokas Mika Raatikaisen mielestä hiilineutraalin tulevaisuuden saavuttamiseksi on tärkeää toimia jatkossakin niin, kuin on sovittu. Joukkoliikennettä kehitetään edelleen ja muiden ajoneuvojen sähköistyminen jatkuu. Raatikainen mainitsee polttokennotekniikan kiinnostavana teknologiana. Suurimpina ilmastonmuutoksen riskeinä Helsingille Raatikainen pitää sitä, että ilmastonmuutos heikentää elinolosuhteita muualla maailmassa.

“Pako kuivuusalueilta muille alueille tulee lisääntymään. Afrikka on “hyvä” esimerkki siitä, mitä on tapahtumassa.”

Lue loppuun

Eva Biaudet ilmastotentissä

Kuvan lähde: evabiaudet.fi

RKP:n pormestariehdokas Eva Biaudet toteaa, että Helsinki on hyvää matkaa menossa kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa: päästöt ovat vähentyneet 40 prosenttia asukasta kohden verrattuna vuoteen 1990. Helsingin ilmastotiekarttaan on koottu keskeiset keinot, joilla hiilineutraaliin yhteiskuntaan päästään. Biaudet pitää tärkeänä sitä, että koko kaupunkiorganisaatio toimii ilmastotiekartan mukaisesti. Valtuutettujen tehtävä on vuosittain seurata, kuinka hyvin ilmastotavoitteissa pysytään. Samoin valtuutettujen on oltava valmiita päättämään toimenpiteistä, joilla suuntaa korjataan. Biaudet muistuttaa kaupungin työntekijöiden sitouttamisen tärkeydestä.

Lue loppuun

Paavo Arhinmäki ilmastotentissä

Paavo ArhinmŠki eduskunnassa 29.1.2015. Kuva: Henna Aaltonen

Kuvan lähde: paavoarhinmaki.fi / Henna Aaltonen

Vasemmistoliiton pormestariehdokas Paavo Arhinmäen mukaan kaupungilla on paljon keinoja, joilla hiilineutraalia tulevaisuutta voidaan edistää. Helenin ratkaisut vaikuttavat suoraan siihen, miten Helsinki lämpeää. Kivihiilestä on päästävä eroon aiottua nopeammin: kaukolämmön tuotannon tulee perustua uusiutuvaan, puhtaaseen energiaan. Kaukolämpöverkon ulkopuolella olevia kiinteistöjä pitää kannustaa siirtymään uusiutuviin, kuten maalämpöön.

Lue loppuun