Helsingin ilmastopäästöjen kehitys

Rakennusten lämmitys, sähkön kulutus ja liikkuminen ovat suurimmat kasvihuonekaasujen aiheuttajat Helsingissä. Vuonna 2015 kasvihuonekaasujen kokonaispäästöt olivat noin 2780 tonnia. Päästöt pienenivät seitsemän prosenttia edellisvuodesta eli olivat jo 25 prosenttia alemmat kuin vuonna 1990. Helen on korvannut kivihiiltä sähkön ja lämmön tuotannossa vähäpäästöisemmällä maakaasulla, pelleteillä sekä lämpöpumpuilla. Sähkön tuotanto on myös puhdistunut. Lämmön, sähkön ja laivaliikenteen energiankulutukset ovat kasvaneet vuodesta 1990.

Helsingin tavoitteena on vähentää kasvihuonekaasuja 30 prosenttia vuoteen 2020 mennessä.

Vuonna 2015 Helsingin alueen kulutukseen perustuvista kasvihuonekaasupäästöistä 48 prosenttia syntyi kaukolämmityksestä, 14 prosenttia kulutussähkön käytöstä ja 26 prosenttia liikenteestä. Liikenteen päästöt kasvoivat prosentin, kulutussähkön tippuivat 27 prosenttia ja kaukolämmön päästöt puolestaan kasvoivat viisi prosenttia edellisvuoteen verrattuna.

Lisätietoa:
Helsingin ilmastotavoitteiden tilannekatsaus

Päästöjen muutos HKI 1990-2015

Päästöjen muutos Helsingissä 1990-2015. Vihreät palkit kuvaavat päästöjen vähentymistä, punaiset päästöjen kasvamista.

 

Print Friendly