Circular Cities-hanke

Helsinki on parhaillaan mukana kansainvälisessä EIT Climate-KIC Circular Cities-hankkeessa, jonka päämääränä on edistää kiertotalousajattelun ja -periaatteiden viemistä kaupunkien ja kuntien prosesseihin. Hanke koostuu kahdeksasta työpaketista, jotka kaikki lähestyvät kiertotaloutta eri kulmalla: aihetta tarkastellaan muun muassa koulutuksen, julkisten hankintojen, rakentamisen ja kaupunkitasoisten strategioiden näkökulmasta. Yhdessä hankkeen työpaketeista kerätään kiinnostavimpia kaupunkivetoisia kiertotalousaloitteita kaikille avoimeen esimerkkipankkiin. Aloitteita on kertynyt tähän mennessä jo yli 100!

Hankkeen kick-off järjestettiin toukokuussa, joten työskentely on jo varsin hyvässä vauhdissa. Hankkeen veturina toimii Malmön kaupunki, joka on vastuussa hankkeen koordinoinnista ja tavoitteiden saavuttamisesta. Muita pääpartnereita ovat C40-ilmastoverkosto, Climate-KIC, Tanskan teknillinen yliopisto, Aarhusin yliopisto, Veolia, Kööpenhamina, Cleantech Bulgaria, Rockwool International ja Helsingin kaupunki. Kokonaisuudessaan hanke kestää 22 kuukautta ja lopulliset tulokset ovat nähtävillä vuoden 2019 loppupuolella. Helsingin kaupungin osuus kestää vuoden 2019 kesäkuun loppuun. Hanketta rahoittaa Euroopan innovaatio -ja teknologiainstituutti (EIT), joka on Budapestissa toimiva riippumaton EU-elin, jonka tehtävänä on parantaa Euroopan innovointikykyä. EIT on kiinteä osa EU:n tutkimuksen ja innovoinnin Horisontti 2020 -puiteohjelmaa.

Helsinki vetää hankkeessa työpakettia, jonka tavoitteena on etsiä keinoja kiertotalouden sisällyttämiseksi kaupungin rakentamisen ja purkamisen hankintoihin. On laskettu, että neljän globaalisti tärkeimmän materiaalin (teräs, muovi, alumiini ja betoni) tarve kaksi-nelinkertaistuu vuoteen 2100 mennessä. Jo ainoastaan näiden materiaalien tarpeen kasvusta syntyvät hiilidioksidipäästöt (918 Gt CO2) riittävät ylittämään hiilibudjetin, joka on määritelty kahden asteen lämpenemistavoitteessa pysymiseksi (800 Gt CO2). Rakentamisen kiertotalousratkaisujen käyttöönotolla on tästä syystä erityisen tärkeä rooli ilmastonmuutoksen hillinnässä.

Lue lisää hankkeesta ja sen taustoista hankkeen kuvauksesta.

Heräsikö hankkeesta kysymyksiä tai ideoita? Ole mieluusti yhteydessä projektiasiantuntijaamme Satuun:

Satu Salonen
Projektiasiantuntija
Helsingin kaupunki
Kaupunkiympäristön toimiala
Ilmasto- ja ympäristöasioiden hallinta
Puh. 040 669 5160
satu.salonen@hel.fi

Sieppaa

Print Friendly, PDF & Email