Kiertotalouden edistäminen Helsingin kaupungissa

Helsingin kaupunki on tunnistanut kiertotalouden yhdeksi avainkeinoista ilmastonmuutoksen hillinnässä. Kiertotalouden edistäminen mainitaan nyt ensimmäistä kertaa Helsingin kaupungin strategiassa ja lisäksi Hiilineutraali Helsinki 2035-toimenpideohjelmaan on kirjattu lukuisia kiertotaloustoimenpiteitä.

Tällä sivulla esitellään Helsingin kaupungin kiertotaloutta edistäviä hankkeita ja toimenpiteitä.

Kiertotalous on talousmalli, jossa resurssit pyritään pitämään käytössä niin pitkään kuin mahdollista. Käytön aikana resurssien maksimaalinen arvo hyödynnetään ja käytön loputtua resurssit palautetaan takaisin kiertoon pois heittämisen sijaan. Jakamistalous ja muuntojoustavuus ovat myös kiinteä osa kiertotaloutta. Kiertotalous on tehokkaampi ja ympäristöystävällisempi vaihtoehto perinteiselle lineaariselle talousmallille, jossa resurssit otetaan käyttöön, hyödynnetään ja käytön jälkeen heitetään pois.

Sivuja päivitetään.

 

Circular Cities-hanke

Circular Economic Learning Center-hanke

Kiertotalous infrarakentamisessa

Tavaroiden uudelleenkäyttö ja kierrätys

Ruokahävikin vähentäminen Palvelukeskuksen toiminnassa

Print Friendly, PDF & Email