Ilmastonmuutoksen hillintä Helsingissä

Ilmastonmuutoksen hillinnällä tai torjumisella tarkoitetaan keinoja, jotka vähentävät kasvihuonekaasupäästöjä. Ilmastonmuutoksen hillinnässä keskeistä on energian kulutuksen vähentäminen, energian käyttäminen entistä tehokkaammin ja fossiilisten polttoaineiden korvaaminen uusiutuvilla energiamuodoilla (mm. puupolttoaine, vesivoima, tuulivoima ja aurinkoenergia).

Helsingin kaupunki toimii ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi monella tavalla. Kaupunki vähentää kasvihuonekaasupäästöjä muun muassa omistamiensa rakennusten järkevällä energiankäytöllä, vähäpäästöisellä joukkoliikenteellä ja lisäämällä Helenin uusiutuvaa energiantuotantoa. Maankäytön suunnittelu ja liikennesuunnittelu tarjoavat myös keinoja koko kaupunkialueen päästöjen vähentämiseen. Kaupunki pystyy kuitenkin vaikuttamaan suoraan vain rajalliseen osaan Helsingissä syntyvistä päästöistä. Suurin osa päästöistä aiheutuu helsinkiläisten asumisesta, liikkumisesta ja kuluttamisesta. Tämän vuoksi ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi tarvitaan kaikkia helsinkiläisiä.

Tälle sivulle on koottu linkkejä kaupungin eri toimijoiden verkkosivuille. Hyvät käytännöt kohdasta voit lukea lisää Helsingin tavoista edistää ilmastoviisasta kaupunkia.

ikoni_energiantuotanto
Energiantuotanto – Helsingin Energian kehitysohjelma ja blogi


ikoni_energian_pientuotanto
Energian pientuotanto – Harakan luontokeskus näyttää mallia


ikoni_energiansaasto
Energiatehokkuus ja energiansäästö –kaupungin ja virastojen toimet

ikoni_LIIKENNE_skeittaajat_ja_jalankulkijat
Ilmastokatu – uutta energiaa ja
pieniä ihmeitä

ikoni_rakentaminen
Energiatehokasta rakentamista ja kunnossapitoa  –kestävämmät julkiset tilat


ikoni_asuminen
Energiatehokasta asumista edistetään tontinluovutusehtojen energialuokka-vaatimuksella


ikoni_maankaytto_ja_kaavoitus
Kaavoitus –suunnitteilla kestävän
kehityksen pilottialueita

ikoni_LIIKENNE_bussit_ratikat_metrot
Joukkoliikenteen edistäminen –vihreällä sähköllä kulkevat ratikat ja metro


ikoni_LIIKENNE_pyoraily
Liikennesuunnittelu –parempia pyöräteitä ja puitteita liikkumiseen


ikoni_LIIKENNE_henkiloautot
Pysäköinti –vähäpäästöisille autoille pysäköintietu

ikoni_ruokailu
Ruokailu –Palmia on kiinnostunut ympäristövaikutuksistaan


ikoni_kaupungin_hankinnat
Kaupungin hankinnoissa pyritään ilmastovaikutusten pienentämiseen

ikoni_ymparistojohtaminen
Ympäristöjohtaminen vie asioita eteenpäin kaupunkiorganisaatiossa


ikoni_kumppanuus
Kumppanuutta Ilmastokumppanit-verkostossa


ikoni_ymparistokasvatus
Ympäristökasvatus edistää kestävää elämäntapaa lapsilla, nuorilla ja aikuisilla

ikoni_LUONTO_monimuotoisuus
Luonnon monimuotoisuus on ekosysteemipalveluiden perusta


ikoni_LUONTO_metsa
Metsät ja puistot tarjoavat virkistymispaikkoja ja hiilinieluja


ikoni_jatehuolto_ja_lajittelu
Jätteen vähentäminen, kierrätys ja lajittelu säästävät luonnonvaroja

Print Friendly