Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelma

Helsingin tavoitteena on olla hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä. Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelma kokoaa yhteen toimenpiteet, joilla tähän tavoitteeseen päästään. Hiilineutraalisuus tarkoittaa sitä, että Helsingistä ei aiheudu ilmakehää lämmittäviä kasvihuonekaasupäästöjä. Toimenpideohjelman on valmistellut kaupungin asiantuntijoista ja sidosryhmistä koostuva ryhmä viime talvena. Toimenpideohjelman valmisteluun on tarjottu avoin osallistumismahdollisuus kaikille kiinnostuneille. Toimenpideohjelma on kaupungin johtoryhmän hyväksymä, ja kaupunginvaltuusto käsittelee sitä syksyllä 2018. Kasvihuonekaasupäästöjen merkittävimpiä lähteitä Helsingissä ovat rakennusten lämmitys, sähkönkäyttö ja liikenne. Ilmastotavoitteet koskevat kaupunkiorganisaation lisäksi kaupunkilaisia ja Helsingissä toimivia organisaatioita. Helsingistä saadaan hiilineutraali yhteistyöllä!

twitter

Ajankohtaista

Elinkeinovaikutusten arviointi

Materiaalit

Lausuntopyyntö: elinkeinovaikutusten arviointi (31.8.2018 mennessä)
Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelma (työryhmän esitys 28.2.2018)
Viestintä- ja vuorovaikutussuunnitelma (esitelmä)
Viestintä- ja vuorovaikutussuunnitelma (tekstidokumentti)

Taustaselvitykset

Päivitetty 11.9.2018 / Sonja-Maria Ignatius

Print Friendly