Viestinnällä tehoa ilmastotyöhön

Syyskuun alussa kolmekymmentä viestinnän ja ilmastonmuutoksen asiantuntijaa kokoontui miettimään, miten kaupungin kannattaa viestiä ilmastotyöstä kaupunkilaisille ja eri sidosryhmille. Keväällä työnsä aloittaneen ilmastotyöryhmän toiveena on, että ilmastoviestinnän kehittämiseen otetaan kaupungin kaikki halukkaat tahot mukaan. Ilmastoviestintä kuuluu jokaiselle virastolle! Varsinaista ilmastoviestintäsuunnitelmaa valmistellaan kevään aikana, kun tuleva hallintorakenne selviää lopullisesti. Viestintäsuunnitelmaan tarvitaan ehdottomasti näkökulmia myös kaupunkilaisilta: millaista viestintää te toivotte?

14310297_1128932357190871_2981654475095826377_o

Pekka Sauri ja positiivinen viestintä: ilmastoteot parantavat elämänlaatua. (Kuva: Sonja-Maria Ignatius)

Lue loppuun

Helsinkiläisen kasvihuonekaasupäästöistä yli puolet pois 30 vuodessa

Helsingin kaupunki on arvioinut vuodelle 2020 asetettujen ilmastotavoitteidensa saavuttamista. Ilmastotavoitteet on määritellyt kaupunginvaltuusto, ja ne koskevat sekä Helsingin kaupunkiorganisaation että koko kaupunkialueen päästöjä. Ennusteen mukaan monet ilmastotavoitteista saavutetaan, mutta ei kaikkia. Viime vuonna Helsingin alueen kasvihuonekaasujen kokonaispäästöt olivat 25 prosenttia vuoden 1990 päästöjä pienemmät.

Helsinkiläisten päästöt pudonneet merkittävästi vuodesta 1990 (kuva: Jari Viinanen)

Helsinkiläisten päästöt pudonneet merkittävästi vuodesta 1990 (kuva: Jari Viinanen)

Lue loppuun

Ruoat talteen ja tilat käyttöön – Helsingin Ilmastokadulla kokeillaan ilmastoratkaisuja

Nopeiden kokeilujen ohjelma vauhdittaa ilmastoviisaiden palveluiden kasvua. Ilmastokatu-hanke ostaa yrityksiltä 1 000–7 000 euron arvoisia ideoita, jotka tuotteistetaan edelleen ilmastonmuutosta hillitseviksi palveluiksi asukkaiden ja yritysten käyttöön Iso Roobertinkadulle. Ohjelmaan valittiin ensi syksynä käynnistyvät kokeilut Sustainable Meal, Resource Efficient Existing Buildings ja Zero Food Waste, joilla vähennetään alueen kasvihuonekaasupäästöjä.

Iso Roobertinkatu on ilmastokatu

Iso Roobertinkatu on ilmastokatu

Lue loppuun

Helsingin kasvihuonekaasupäästöt pienentyneet 25 prosenttia

Vuonna 2015 Helsingin asukkaiden, palveluiden ja teollisuuden aiheuttamat kasvihuonekaasujen kokonaispäästöt olivat 25 prosenttia pienemmät kuin vuonna 1990. ”Tämän tuloksen perusteella näyttää todennäköiseltä, että kaupungin 30 prosentin vähennystavoite vuodelle 2020 tulee toteutumaan”, toteaa ympäristönsuojelupäällikkö Päivi Kippo-Edlund. Lue lisää Helsingin vuoden 2015 Ympäristöraportista, Helsingin ympäristötilastosta ja HSY:n päästösivuilta.

Helen Suvilahden aurinkovoimala

Helen Suvilahden aurinkovoimala

Ympäristökeskuksen työntekijöiden ilmastopäästöt nollaan

Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen hiilijalanjäljeksi vuodelta 2015 laskettiin enää 1,07 tCO2 työntekijää kohden, mikä on 74 prosenttia pienempi kuin vuonna 2008. Tavoitteeksi vuonna 2008 asetettiin 65 prosentin päästövähennykset, joten ne on saavutettu kirkkaasti. Suurin päästövähennys tulee energiankulutuksesta, sillä Viikin ympäristötalo on aiempia toimitiloja energiatehokkaampi ja käytetty energia on aiempaa ilmastoystävällisempää. Hyviä tuloksia saatiin myös esimerkiksi työmatkaliikkumisessa ja etäkokousten määrässä.

Ympäristökeskuksen sähköauto ja pikalauspiste

Ympäristökeskuksen sähköauto ja pikalatauspiste (Kuva: Lotta Henriksson)

Lue loppuun