Helsingistä älykkäiden energiaratkaisujen edelläkävijä

Maailmanlaajuisesti kaupungit tuottavat 70 prosenttia kaikista kasvihuonekaasupäästöistä. Helsinki on ottamassa yhdessä kaupunkilaisten ja yritysten kanssa suuria askeleita tehdäkseen kaupungista hiilineutraalin. Tätä tavoitetta tukee mySMARTLife-hanke, jossa muun muassa kokeillaan päästötöntä sähkörobottibussia sekä kannustetaan Merihaan taloyhtiöitä energiatehokkuuteen korjausrakentamisessa.

MySMARTLife-hanke on osa EU:n Horisontti 2020 -ohjelmaa, jossa testataan uusia ratkaisuja ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi kaupungeissa. Hankkeen kokeiluilla saavutetaan 10–20 prosentin energiansäästö ja nopeutetaan parhaiden ratkaisujen pääsyä markkinoille. Helsingissä testattuja ratkaisuja on mahdollista hyödyntää muissa kaupungeissa Suomessa sekä maailmalla.

Robottibussi liikenteessä. Kuva: Jussi Salonen / Metropolia

Lue loppuun

Pormestariehdokkaat ilmastotentissä

salmisaari

Fossiilisista luopuminen Helsingissä on monen pormestariehdokkaan agendalla. Kuvassa Salmisaaren voimalaitos. (Kuva: Helen Oy:n mediapankki)

Millaista ilmastopolitiikkaa Helsingin tuleva johtaja aikoo ajaa? Stadinilmasto kysyi pormestariehdokkailta, miten Helsingin tulee hillitä ilmastonmuutosta ja sopeutua muuttuvaan ilmastoon. Kysymykset lähetettiin Jan Vapaavuorelle (kok), Anni Sinnemäelle (vihr), Tuula Haataiselle (sdp), Paavo Arhinmäelle (vas), Eva Biaudet’lle (rkp), Mika Raatikaiselle (ps), Laura Kolbelle (kesk), Mika Ebelingille (kd) ja Yrjö Hakaselle (skp). Ebelingiä lukuunottamatta kaikki vastasivat määräaikaan mennessä.

Lue loppuun

Laura Kolbe ilmastotentissä

Keskustan pormestariehdokas Laura Kolben mielestä kaupunkiorganisaatio voi parhaiten edistää hiilineutraalia tulevaisuutta kaavoituksella ja maankäytöllä, liikenne- ja energiaratkaisuilla ja hankintapolitiikalla. Ilmasto- ja ympäristökysymyksiin tulee kiinnittää huomiota kaikilla hallinnonaloilla.

Kuvan lähde: laurakolbe.fi

Kuvan lähde: laurakolbe.fi

“Kaupunkia ei saa enää lämmittää hiilellä vain, koska se on halpaa. Energiantuotannon pitää olla puhdasta ja kestävää.”

Lue loppuun

Yrjö Hakanen ilmastotentissä

Kuvan lähde: yrjohakanen.fi

Kuvan lähde: yrjohakanen.fi

Suomen kommunistisen puolueen pormestariehdokkaan Yrjö Hakasen mielestä Helsingin seuraava tärkeä askel Hanasaaren voimalapäätöksen jälkeen on valmistella Salmisaaren voimalan muuttamista biopolttoainevoimalaksi. Uusiutuvan energian osuutta Helenin tuotannossa pitää lisätä ja kehittää energiaa säästäviä teknologioita.

Hakanen uskoo, että suurin ilmastonmuutoksen aiheuttama riski on ilmastonmuutoksen globaaliin hillinnän epäonnistuminen. Uhkana Helsingille ovat sääolojen muutokset, merenpinnan nousu ja myrskyt. Myös ilmastopakolaisuudesta voi tulla laaja ongelma.

Lue loppuun

Mika Raatikainen ilmastotentissä

Perussuomalaisten pormestariehdokas Mika Raatikaisen mielestä hiilineutraalin tulevaisuuden saavuttamiseksi on tärkeää toimia jatkossakin niin, kuin on sovittu. Joukkoliikennettä kehitetään edelleen ja muiden ajoneuvojen sähköistyminen jatkuu. Raatikainen mainitsee polttokennotekniikan kiinnostavana teknologiana. Suurimpina ilmastonmuutoksen riskeinä Helsingille Raatikainen pitää sitä, että ilmastonmuutos heikentää elinolosuhteita muualla maailmassa.

“Pako kuivuusalueilta muille alueille tulee lisääntymään. Afrikka on “hyvä” esimerkki siitä, mitä on tapahtumassa.”

Lue loppuun