Helsinkiläisten energiakäänne –mitä voidaan tehdä

Helsingin kaupungin ympäristökeskus ja Ympäristötiedon foorumi järjestivät 5.10.2016 tilaisuuden liittyen käynnissä olevaan energiamurrokseen. Helsinki on päättänyt sulkea Hanasaaren voimalan vuoteen 2024 mennessä pyrkiessään eroon fossiilisista polttoaineista. Päätös tarkoittaa käytännössä siirtymistä nykyistä hajautetumpaan energiantuotantojärjestelmään, jossa helsinkiläiset muuttuvat energian kuluttajista energiantuottajiksi ja energiapäättäjiksi.

Fossiilisista polttoaineista luopuminen edellyttää tuotetun energiamäärän korvaamista uusiutuvalla energialla tai vähentämällä energiankulutusta. Tilaisuudessa haettiin keinoja edessä olevaan kuluttajien energiakäänteeseen. Helsingin kaupunginvaltuusto on asettanut tavoitteeksi, että Helsingistä tehdään hiilineutraali viimeistään vuoteen 2050 mennessä. Tilaisuuden antia hyödynnetään kaupungin ilmastotavoitteiden päivityksessä.

Tilaisuudessa kuultiin lukuisia asiantuntevia esityksiä, jotka löytyvät täältä. Tilaisuuden ehkä kiinnostavin anti liittyi kuitenkin paneelikeskusteluun, jossa toimi vaikuttajia ja asiantuntijoita eri sektoreilta aiheeseen liittyen.

Eco-Viikki_solar_panels__webiso

Kuva: Helsingin kaupungin aineistopankki  Lue loppuun

Kaupunkien kestävän kehityksen indikaattorit – tarina, joka sisältää opetuksen

Hollantilaisen Tilburgin yliopiston TELOS-instituutti lähestyi joulukuussa 2014 silloista virastomme johtoa tietopyynnöllä, joka liittyi EU:n komission toimeksiannosta tehtävään eurooppalaisten kaupunkien väliseen kestävyystutkimukseen. Tietopyyntö koski 119 indikaattoria, jotka koskivat kestävyyden ekologista, taloudellista ja sosiaalista ulottuvuutta. Vaikka kyselyitä tulee useita vuodessa, arvioimme tämän silloin niin tärkeäksi, että käytimme työaikaa tietojen keräämiseen yhdessä tietokeskuksen kanssa arviolta parin työpäivän ajan. Vastaamatta jäi silloin 21 indikaattoria (18 %) koskevaan kysymykseen.

Kului puolitoista vuotta, eikä asiasta kuulunut mitään.

 

Hki_Espoo

Lue loppuun

Viestinnällä tehoa ilmastotyöhön

Syyskuun alussa kolmekymmentä viestinnän ja ilmastonmuutoksen asiantuntijaa kokoontui miettimään, miten kaupungin kannattaa viestiä ilmastotyöstä kaupunkilaisille ja eri sidosryhmille. Keväällä työnsä aloittaneen ilmastotyöryhmän toiveena on, että ilmastoviestinnän kehittämiseen otetaan kaupungin kaikki halukkaat tahot mukaan. Ilmastoviestintä kuuluu jokaiselle virastolle! Varsinaista ilmastoviestintäsuunnitelmaa valmistellaan kevään aikana, kun tuleva hallintorakenne selviää lopullisesti. Viestintäsuunnitelmaan tarvitaan ehdottomasti näkökulmia myös kaupunkilaisilta: millaista viestintää te toivotte?

14310297_1128932357190871_2981654475095826377_o

Pekka Sauri ja positiivinen viestintä: ilmastoteot parantavat elämänlaatua. (Kuva: Sonja-Maria Ignatius)

Lue loppuun

Helsinkiläisen kasvihuonekaasupäästöistä yli puolet pois 30 vuodessa

Helsingin kaupunki on arvioinut vuodelle 2020 asetettujen ilmastotavoitteidensa saavuttamista. Ilmastotavoitteet on määritellyt kaupunginvaltuusto, ja ne koskevat sekä Helsingin kaupunkiorganisaation että koko kaupunkialueen päästöjä. Ennusteen mukaan monet ilmastotavoitteista saavutetaan, mutta ei kaikkia. Viime vuonna Helsingin alueen kasvihuonekaasujen kokonaispäästöt olivat 25 prosenttia vuoden 1990 päästöjä pienemmät.

Helsinkiläisten päästöt pudonneet merkittävästi vuodesta 1990 (kuva: Jari Viinanen)

Helsinkiläisten päästöt pudonneet merkittävästi vuodesta 1990 (kuva: Jari Viinanen)

Lue loppuun

Ruoat talteen ja tilat käyttöön – Helsingin Ilmastokadulla kokeillaan ilmastoratkaisuja

Nopeiden kokeilujen ohjelma vauhdittaa ilmastoviisaiden palveluiden kasvua. Ilmastokatu-hanke ostaa yrityksiltä 1 000–7 000 euron arvoisia ideoita, jotka tuotteistetaan edelleen ilmastonmuutosta hillitseviksi palveluiksi asukkaiden ja yritysten käyttöön Iso Roobertinkadulle. Ohjelmaan valittiin ensi syksynä käynnistyvät kokeilut Sustainable Meal, Resource Efficient Existing Buildings ja Zero Food Waste, joilla vähennetään alueen kasvihuonekaasupäästöjä.

Iso Roobertinkatu on ilmastokatu

Iso Roobertinkatu on ilmastokatu

Lue loppuun