Suunnittelukilpailu! Millainen on maailman ensimmäinen ekotehokas terassi?

Helsingin kaupunki hakee uutta ja innovatiivista terassikonseptia, jolla voidaan pidentää terassikautta pohjoisissa olosuhteissa ekologisuudesta tinkimättä. Kaupunki on käynnistänyt Ekotehokas terassi -kilpailun, jossa tavoitellaan ensimmäisenä maailmassa ympäristönäkökulmat huomioon ottavan terassin mallia. Sen avulla halutaan tuoda ekologisuus ja kestävät energiavalinnat lähelle kuntalaisia Helsingin ravintolaterasseille ja kaupunkikuvaan.

Helsinkiläiset nauttivat terassielämästä. Helsingin kaupungin aineistopankki / Aleksi Salonen

Lue loppuun

HOAS saavuttanut merkittäviä säästöjä poistoilmalämpöpumpuilla

Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiö HOAS on asentanut poistoilmalämpöpumppuja (PILP) vuoden 2011 jälkeen useisiin kerrostaloihin Helsingissä, Vantaalla ja Espoossa.

HOASin ensimmäinen kohde oli Vantaalla osoitteessa Rasinkatu 20 ja kyseessä oli vuonna 1978 rakennettu vuokratalokohde, jossa on 92 huoneistoa. HOASin rakennuspäällikkö Mika Oksasen mukaan hankkeen etuna oli kohteen optimi koko ja yhdelle poistokoneelle keskitetty ilman poisto. Lämmön talteenottoratkaisun toimitti Caverion kokonaisratkaisuna, joka on HOASin kiinteistönhallinnan yhteistyökumppani. Hankkeen kokonaiskustannukset olivat noin 135000uroa, johon saatiin valtion energiatukea noin 10 %.

10_rasinkatu20

Kuva: https://www.hoas.fi/kohteet/rasinkatu-20/

Lue loppuun

Ilmastokadulla energia-asiat kartalle

Helsingin ilmastokadulla Iso Roobertinkadulla pilotoidaan energia-asioihin liittyvien tietojen tuomista kartalle yritysten ja asukkaiden käyttöön. Pilotin tarkoituksena on testata tiedon avaamisesta koituvia hyötyjä, joita kaupunkitasolla avattavista tiedoista voidaan lähivuosina saada. Kansainvälisten kokemusten mukaan rakennuksiin liittyvät tiedot helpottavat esimerkiksi energiatehokkuuspotentiaalien tunnistusta, yritysten liiketoiminnan edellytyksiä ja kannustavat toteuttamaan energiatehokkuusinvestointeja esimerkiksi osana joka tapauksessa tulevia peruskorjauksia. roba

Lue loppuun

Helsinkiläisten energiakäänne –mitä voidaan tehdä

Helsingin kaupungin ympäristökeskus ja Ympäristötiedon foorumi järjestivät 5.10.2016 tilaisuuden liittyen käynnissä olevaan energiamurrokseen. Helsinki on päättänyt sulkea Hanasaaren voimalan vuoteen 2024 mennessä pyrkiessään eroon fossiilisista polttoaineista. Päätös tarkoittaa käytännössä siirtymistä nykyistä hajautetumpaan energiantuotantojärjestelmään, jossa helsinkiläiset muuttuvat energian kuluttajista energiantuottajiksi ja energiapäättäjiksi.

Fossiilisista polttoaineista luopuminen edellyttää tuotetun energiamäärän korvaamista uusiutuvalla energialla tai vähentämällä energiankulutusta. Tilaisuudessa haettiin keinoja edessä olevaan kuluttajien energiakäänteeseen. Helsingin kaupunginvaltuusto on asettanut tavoitteeksi, että Helsingistä tehdään hiilineutraali viimeistään vuoteen 2050 mennessä. Tilaisuuden antia hyödynnetään kaupungin ilmastotavoitteiden päivityksessä.

Tilaisuudessa kuultiin lukuisia asiantuntevia esityksiä, jotka löytyvät täältä. Tilaisuuden ehkä kiinnostavin anti liittyi kuitenkin paneelikeskusteluun, jossa toimi vaikuttajia ja asiantuntijoita eri sektoreilta aiheeseen liittyen.

Eco-Viikki_solar_panels__webiso

Kuva: Helsingin kaupungin aineistopankki  Lue loppuun

Kaupunkien kestävän kehityksen indikaattorit – tarina, joka sisältää opetuksen

Hollantilaisen Tilburgin yliopiston TELOS-instituutti lähestyi joulukuussa 2014 silloista virastomme johtoa tietopyynnöllä, joka liittyi EU:n komission toimeksiannosta tehtävään eurooppalaisten kaupunkien väliseen kestävyystutkimukseen. Tietopyyntö koski 119 indikaattoria, jotka koskivat kestävyyden ekologista, taloudellista ja sosiaalista ulottuvuutta. Vaikka kyselyitä tulee useita vuodessa, arvioimme tämän silloin niin tärkeäksi, että käytimme työaikaa tietojen keräämiseen yhdessä tietokeskuksen kanssa arviolta parin työpäivän ajan. Vastaamatta jäi silloin 21 indikaattoria (18 %) koskevaan kysymykseen.

Kului puolitoista vuotta, eikä asiasta kuulunut mitään.

 

Hki_Espoo

Lue loppuun